Submenu

Verslag klankbordgroep Wonen in de Meent 19 juni 2023

30-06-2023 277 keer bekeken 0 reacties

Op 19 juni 2023 kwam de klankbordgroep voor het project ‘Wonen in de Meent’ bij elkaar. De leden van de klankbordgroep vormen een afspiegeling van de bewoners in de Meent. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Locatie: Wijkcentrum Kruisdam, de Meent

Aanwezig:

Klankbordgroep

 • Remco Kramer
 • Michael Kunne
 • Cees Kuijlaars
 • Mayke Vaes
 • Rosa Hueting
 • Alie van Luijk
 • Wendy van Kraalingen
 • Willemijn van Henten
 • Theo van Veendaal

Werkgroep wonen Stichting Hilversumse Meent

 • Ingrid van Oorschot
 • Herbert Kwak

Gemeente Hilversum

 • Nadine Onrust (projectleider)
 • Joost van den Tillaart (stedenbouwkundige)

Kennismaking klankbordgroep

Na een korte voorstelronde bespreken we de samenstelling van de klankbordgroep:

 • De leden komen uit verschillende delen van de wijk.
 • De huurders zijn licht ondervertegenwoordigd.
 • De jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar missen. Wendy geeft aan nog iemand te weten en geeft haar contactgegevens door aan Nadine. De gemeente geeft aan met een voorstel te komen om deze groep te bereiken. Dit kan mogelijk in samenwerking met jongerencentrum ’t Web worden opgepakt. Als klankbordgroepleden nog andere suggesties hebben, dan zijn deze uiteraard welkom.

We bespreken de rol van de klankbordgroep. Willemijn stelt voor om met subgroepjes te gaan werken die met concrete thema’s aan de slag gaan, zoals nieuwbouw, herbouw en verbouw. Per thema zou aan een proefhuis kunnen worden gewerkt. Andere klankbordgroepleden hebben ook de behoefte om met concrete oplossingen aan de slag te gaan, want we weten immers al veel vanuit eerdere onderzoeken en er zijn ook al meerdere visies die we kunnen gebruiken. Als we te lang breed blijven kijken, geven sommige leden aan af te haken. Toch zijn er ook nog belangrijke vragen om eerst te beantwoorden, zoals wat kansrijke locaties zijn, voor wie we willen bouwen en hoeveel. Nadine licht toe dat er rondom het aantal woningen, geen doelstelling is. De behoefte aan woningen is zo groot, dat we nooit voldoende woningen kunnen realiseren. Wel kunnen we kijken naar wat mogelijk is en de voor- en nadelen met elkaar afwegen. We bespreken dat er altijd weerstand is, maar het gaat erom te onderzoeken wat de minste weerstand heeft met het meeste effect. We spreken af dat we gaan voor het trechtermodel, waarbij we eerst (kort) breed kijken en hierna zo snel mogelijk concreet worden:

Een trechter met daarin drie woorden in gekleurde ballen: Analyse, Oplossingen en Visie, ambities en prioriteiten. De ballen bewegen naar het nauwe deel van de trechter, waar een pijl staat die wijst naar uitvoeringsagenda wonen

Evaluatie wijkbijeenkomst 23 mei 2023

 • Het was een dappere poging van de stichting en de gemeente om voor zoveel mensen toe te lichten wat de resultaten waren van het onderzoek en om de vervolgstappen toe te lichten.
 • Een aantal mensen had het hoogste woord, wat soms lastig was voor de wethouder
 • Mensen waren nog steeds niet blij met wat er in het verleden al was gebeurd, met name rondom de verdichtingsstudie. Het blijft lastig voor sommige mensen om te begrijpen dat een studie nog geen plan is
 • Verschillende geluiden werden duidelijk tijdens de avond: sommige mensen willen niets en anderen willen duidelijk wel dat er iets gaat gebeuren. Dit laat zien dat we in dit traject niet iedereen tevreden kunnen stellen
 • De enquête wordt door een aantal leden van de klankbordgroep niet als representatief beschouwd. Bij hen heerst het beeld namelijk dat de enquête voor ouderen was en niet voor inwonende kinderen. Zelfs enkele bewoners van rond de 40 of 50 jaar voelden zich ‘te jong’ om de enquête in te vullen
 • Deze bijeenkomst was met name informatief van aard. Voor een volgende bijeenkomst is het goed om in groepjes uiteen te gaan

Inhoudelijke start: analyse van de Hilversumse Meent

Sterktes

 • Groen
 • Ruimte
 • Sociaal
 • Voorzieningen
 • Wijkcentrum
 • Centraal gelegen en goed bereikbaar
 • Goede informatievoorziening
 • Recreatiemogelijkheden

 

Zwaktes

 • Eenzijdig woningaanbod (bijna alleen maar eengezinswoningen en geen woningen voor jongeren)
 • Slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • Weinig voorzieningen voor jongeren
 • Grote afstand tot het centrum van Hilversum (ook voor functies op het stadskantoor, zoals het ophalen van een paspoort)

Kansen

 • Verduurzaming van woningen combineren met het aanpassen en/of splitsen van woningen
 • Nieuwe woonvormen uitproberen zoals meergeneratiewoningen, splitsen voor jong en oud, kangoeroewoningen of een ‘Knarrenhof’
 • Nieuwe parkeervormen uitproberen
 • Onderzoeken of de gebieden rondom de Melkmeent interessant zijn om te bebouwen
 • Wet- en regelgeving aanpassen, zodat bijvoorbeeld huurwoningen met voorrang aan jonge mensen kunnen worden verhuurd

Bedreigingen

 • Mogelijk verdere verstening van de Meent wanneer er woningen worden bijgebouwd
 • Wispelturigheid van de gemeente en de overheid in het algemeen aangezien er om de paar jaar weer verkiezingen zijn
 • Verminderde betaalbaarheid en oplopende prijzen (ook door overloop vanuit de Randstad)
 • De ruimtebehoefte van verschillende opgaven zoals de energietransitie
 • Parkeerdruk
 • Realisme bewoners ontbreekt?

 

 

Nadine geeft aan dat de gemeente met behulp van deze input een integrale wijkanalyse uitwerkt voor de Meent, mede op basis van reeds beschikbare informatie. Na de zomer kan deze worden getoetst bij de hele wijk.

Planning t/m begin 2024

Nadine geeft aan dat haar opdracht bij de gemeente begin juli stopt en dat er op dit moment een vacature openstaat voor haar opvolger. Joost blijft wel aangesloten en is een vast gezicht vanuit de gemeente voor dit project. Het mailadres meentwonen@hilversum.nl blijft daarnaast in gebruik.

Na de zomer ontvangt de klankbordgroep een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst. Doel is dan met name om de volgende wijkbijeenkomst goed voor te bereiden. Er wordt nogmaals opgeroepen om tijdens deze bijeenkomst concreet aan de slag te gaan. De gemeente zal met een voorzet komen.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen