Dit gaan we doen

We stellen samen met de wijk een zogenaamde ‘uitvoeringsagenda wonen’ op. In deze agenda staan verschillende oplossingen, zodat de Hilversumse Meent ook in de toekomst een prettige, leefbare woonomgeving blijft. De oplossingen gaan over de volgende vier onderwerpen:

  1. Het bouwen van nieuwe woningen: We onderzoeken of er in de wijk plekken zijn waar we het aantal woningen kunnen uitbreiden. Het gaat onder andere om sociale huurwoningen, het middensegment, vrije sector huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Ook het splitsen of transformeren van woningen kan zorgen voor meer woningen.
     
  2. Gebruik maken van bestaande woningen: We kijken of we bestaande woningen kunnen aanpassen, zodat deze geschikt zijn voor oudere bewoners. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of het verbreden van deuren. Een andere manier om beter gebruik te maken van bestaande woningen is door mensen te helpen bij de doorstroming naar een huis dat beter past bij hun gezinssituatie. Dit doen we bijvoorbeeld met een wooncoach of door mensen te ondersteunen bij het verhuizen.
     
  3. Mensen met een zorgvraag helpen om langer thuis te blijven wonen: Hoe kunnen we mensen met een zorgvraag langer thuis laten wonen?   Het is een vraag die we willen onderzoeken. Hierbij gaat het niet alleen om aangepaste woningen, maar ook om woongroepen waar mensen zelfstandig wonen en waar veel aandacht is voor zorg en ontmoeting.
     
  4. Oplossingen om de openbare ruimte te verbeteren: Niet alleen het bouwen van nieuwe woningen en het aanpassen van bestaande woningen zijn belangrijke thema’s voor de Meent. Ook kijken we naar de openbare ruimte. Zo werken we aan toegankelijke en dementievriendelijke plekken op de locaties waar veel ouderen wonen. Daarnaast is het groen in de Meent belangrijk voor een aantrekkelijke omgeving.

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen