Terugblik: wat is er tot nu toe gebeurd in de Meent ?

Onderzoek ‘Ouder worden in de Meent’ - 2019

In 2019 is het rapport Ouder worden in de Meent (te vinden op de website van de Hilversumse Meent) opgesteld door kennisorganisatie Vilans. Zij deden dit in opdracht van de Stichting Hilversumse Meent. In dit rapport wordt geconcludeerd: "Met stip op nummer één staat een oplossing vinden op het woonprobleem in de Meent. Er is nieuwbouw nodig om de doorstroom te bevorderen aangezien de woningmarkt nu muurvast zit."

Studie naar verdichtingsmogelijkheden – Augustus 2022

In opdracht van de raad is er in augustus 2022 een studie naar verdichtingsmogelijkheden voor de Hilversumse Meent gedaan. In de studie wordt voorgesteld om te verdichten met specifieke kleine woonvormen zoals appartementen en flexwonen . Bewoners voelden zich overvallen door deze verdichtingsstudie. Daarnaast gaven ze aan dat locaties aan de rand minder geschikt zijn voor ouderen, aangezien deze locaties te ver weg zijn van voorzieningen. De informatie uit de verdichtingsstudie is onderdeel van het participatietraject van de Uitvoeringsagenda Wonen. We willen samen met inwoners van de Hilversumse Meent en de woningcorporaties in gesprek gaan over de wensen en mogelijkheden van flexwonen en verdichting.

Onderzoek mogelijkheden wijkcentrum en sporthal - 2022

De Stichting Hilversumse Meent heeft de mogelijkheden bekeken voor het slopen van het huidige wijkcentrum en de sporthal. Gedacht werd aan een nieuw multifunctioneel wijkcentrum, sporthal, levensloopbestendige appartementen en voldoende parkeerplaatsen. Naar aanleiding van dit initiatief heeft de gemeente Hilversum een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid. We hebben daarbij gekeken of het initiatief past binnen het beleid en het budget van de gemeente. Dit bleek niet het geval. De gemeente wil nog wel onderzoeken of de locatie kan worden vergroot en/of samen met andere locaties kan worden ontwikkeld. Dit is onderdeel van het participatietraject van de uitvoeringsagenda wonen.

Woningbehoefteonderzoek Meentbewoners – Februari 2023

In februari 2023 heeft Improof Research in opdracht van Stichting Hilversumse Meent (SHM) een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Alle Meentbewoners ontvingen hier voor een vragenlijst die zij online of op papier konden invullen. Vragen die in het onderzoek centraal stonden zijn:

  • Hoe belangrijk vinden de bewoners van de Meent het dat er meer kleinere woningen of appartementen in de Meent komen om de doorstroming te bevorderen?
  • Hoe groot is de interesse voor doorstroming naar kleinere woningen of appartementen in de Meent?
  • Welke mogelijkheden zien de bewoners zelf om meer woningen/appartementen in de Meent te realiseren?
  • Hoe kijken de bewoners van de Meent aan tegen een aantal concrete opties om woningen/appartemeten in de Meent te realiseren?
  • En hoe aantrekkelijk vindt men deze opties zelf om (later) te bewonen?

Resultaten

Maar liefst 649 bewoners van de Meent van 18 jaar en ouder vulden de enquête in. Een mooie score waaruit blijkt dat er een hoge betrokkenheid is. De resultaten geven een representatief beeld van de woningbehoefte in de Meent. Het laat zien hoe de bewoners zelf tegen het woningprobleem en mogelijke oplossingen in de Meent aankijken. De resultaten zijn belangrijk en worden meegenomen in de verdere besluitvorming.

Bekijk hier de resultaten van de enquête.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen