Planning

De agenda is een uitwerking van de Woonvisie 2021-2030 en is gericht op een periode van vier jaar: 2024-2027.

De planning ziet er als volgt uit:

Activiteit Datum
Besluitvorming van de raad over de startnotitie  17 mei 2023
Bewonersbijeenkomst resultaten onderzoek woonbehoefte en vervolgstappen    23 mei 2023
Participatieproces en opstellen van de uitvoeringsagenda  februari 2023
Bewonersbijeenkomsten participatie januari 2024
Besluitvorming van de raad over de uitvoeringsagenda  2024

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen