Veelgestelde vragen Stationshart

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de ontwikkeling van het Stationshart.

 • Parkeren buiten de fietsenrekken of fietsenstalling is verboden, omdat dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen
 • (Brom)fietsen die niet in de rekken of stalling staan, worden weggehaald en naar het fietsdepot gebracht
 • U kunt op de website van het fietsdepot controleren of uw (brom)fiets gevonden is. Dit staat binnen 24 uur op deze website
 • Het fietsdepot is in de fietsenstalling Zeedijk 32
 • Haal uw fiets binnen 2 weken op bij het fietsdepot. Hiervoor neemt u uw fietssleutel, legitimatiebewijs en pinpas mee. Uw fiets wordt na 2 weken verplaatst naar onze loods aan De Rading
 • Als uw fiets is opgeslagen in onze loods, wordt de fiets op afspraak weer teruggebracht naar het fietsdepot. Dit kan binnen 3 maanden. Hiervoor belt u met 14 035
 • Het ophalen van een verwijderde fiets kost 15 euro
 • U moet dit bedrag pinnen bij het afhalen van uw fiets op het fietdepot
 • Als u denkt dat uw (brom)fiets gestolen is, doet u aangifte bij de politie
 • Fietsen die langere tijd niet worden gebruikt zijn weesfietsen
 • Een fiets mag maximaal 28 dagen achter elkaar op dezelfde plek in het fietsenrek staan
 • De gemeente labelt fietsen die lang op dezelfde plek staan met een sticker. Op de sticker staan datum en tijdstip van stickeren
 • Als de fiets na 28 dagen niet is verplaatst, wordt de fiets weggehaald en voor 3 maanden bewaard in onze loods aan De Rading
 • Als uw fiets is opgeslagen in onze loods, wordt de fiets op afspraak naar het fietsdepot (Zeedijk 32) gebracht. Dit kan binnen 3 maanden. Hiervoor belt u met 14 035
 • Het ophalen van een verwijderde fiets kost 15 euro
 • U moet dit bedrag pinnen bij het afhalen van uw fiets op het fietdepot

In de nieuwe situatie zal een inpandige fietsenstalling worden gerealiseerd. Fietsers mogen de fietsen dan niet meer buiten de daarvoor aangewezen stalling(en) plaatsen. Dit maakt handhaven in het gebied makkelijker, omdat alle verkeerd geparkeerde fietsen direct verwijderd mogen worden.

De boa’s labelen wrak- en weesfietsen die geparkeerd staan op het Stationsplein en Oosterspoorplein. Na minimaal 28 dagen worden deze verwijderd en gaan ze direct naar onze opslagloods voor een periode van 6 weken.

Foutief gestalde fietsen - fietsen die buiten de rekken worden geplaatst - worden met name op het Stationsplein direct verwijderd. Deze fietsen gaan naar de fietsenstalling op de Zeedijk. Daar blijven de fietsen minimaal twee weken staan en daarna gaan ze ook naar de opslagloods, waar ze drie maanden worden opgeslagen.

De komende 10 jaar ondergaat het Stationsgebied een transformatie. Er gaat heel veel veranderen: het gebied rond het station wordt vernieuwd en ontwikkelt zich van doorgangsgebied tot levendig centrumgebied voor iedereen. Dit project heeft een aantal deelprojecten, zoals: een nieuw busstation, ondergrondse fietsenstalling, 7 bouwblokken (3 op het Stationsplein, 4 op de Koninginneweg), het verleggen van de centrumring (inclusief herinrichting Schapenkamp), de uitbreiding van de stationshal en de vernieuwing van de fietstunnel.

De plannen voor het Stationsgebied dragen bij aan een aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum. Het gebied krijgt een uitstraling die past bij Hilversum Mediastad. Daarnaast is en blijft Hilversum het belangrijkste ov-knooppunt van de regio. We verwachten dat er in de toekomst meer reizigers voor de trein en de bus komen. Daar passen we het gebied op aan. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuw busstation, een grote ondergrondse fietsenstalling en uitbreiding van de stationshal. Ook is in het stationsgebied ruimte om te bouwen. Er komen woningen en winkels. Hierdoor ontstaan straten, lanen, pleinen en brinkjes. Het wordt een gebied waar je prettig doorheen kunt reizen én waar je prettig kunt verblijven.

Het Stationshart ligt in het centrum van Hilversum. Kort gezegd gaat het om het gebied tussen het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernardstraat. Ook het Oosterspoorplein maakt onderdeel uit van het Stationshart.

We zijn in ieder geval tot 2030 aan het werk in en aan het Stationshart.

Aan beide kanten van het station komen er in de toekomst 600 tot 1.000 extra woningen. Aan de centrumzijde komen maximaal 450 woningen. Daarvan wordt 33% sociale huur, 50% middelduur en 17% dure woningen.

Er is straks plek voor tenminste 12.000 m2  niet-woonfuncties zoals kantoren, creatieve bedrijven en – in beperkte mate – winkels en horeca. De winkels en kantoren zorgen voor levendigheid in het gebied. Zo wordt het een gebied wordt waar je prettig doorheen kunt reizen én waar je prettig kunt verblijven.

Er komen drie gebouwen op het Stationsplein en vier langs de Koninginneweg. Hierdoor ontstaan straten, lanen, pleinen en brinkjes. Tussen de gebouwen is aandacht voor groen en water.

In 2026 willen we beginnen met de bouw van de eerste bouwblokken op het Stationsplein. Dit is op de locatie van de huidige fietsenstalling en taxistandplaats. Vanaf 2027 gaan we ook bouwen aan de Koninginneweg.

Onder het Stationsplein, aan de centrumzijde van het station, bouwt de gemeente samen met NS en Prorail een  ondergrondse fietsenstalling. In de toekomst kunnen hier 5.000 fietsen gestald worden, waarvan 600 OV-fietsen. Dit is fijn voor reizigers en bewoners én het zorgt voor een rustiger straatbeeld, omdat de fietsen ondergronds gestald worden. In 2025 starten we met de bouw van deze stalling. Aan de oostzijde van het station komen daar in de toekomst ten minste 2.000 fietsparkeerplekken bij.

De parkeergarage van Q-park (Markt) blijft beschikbaar. Hier kunt u uw auto parkeren. Langs de Koninginneweg komen tien parkeerplaatsen voor vergunninghouders en bezoekers. Voor de bewoners van bouwblokken 4, 5 en 6 komt een ondergrondse parkeergarage. Ook komen er tien parkeerplaatsen aan de Stationsstraat, bij de Kiss & Ride.

De taxistandplaatsen gaan verhuizen. De nieuwe standsplaatsen komen langs het nieuwe busstation. In totaal komen er negen taxistandplaatsen.

De nieuwe Kiss & Ride komt in de Stationsstraat naast het stationsgebouw. Nu staat hier nog het gebouw van het MBO-college. Dat gebouw maakt in de toekomst plaats voor nieuwbouw.  

Er komen diverse laad- en losplekken in het Stationsgebied. Langs de Koninginneweg komen er twee; ter hoogte van bouwblok 7 en tussen bouwblokken 4 en 5. Ook komt er een laad- en losplaats aan de noordzijde van het Stationsgebouw, nabij de Kiss & Ride. Aan de Schapenkamp komen twee een laad- en losplaatsen: bij bouwblok 2 en bij coffeeshop Andorra.

We streven ernaar om een inclusieve en toegankelijke leefomgeving te creëren waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen en wet- en regelgeving voor mensen met een beperking. Zo zorgen we ervoor dat de gebouwen en openbare ruimtes voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast hebben we regelmatig gesprekken met de leden van de Werkgroep Toegankelijkheid. Zij adviseren ons en dragen verbeteringen aan voor een meer inclusieve omgeving.

Op dit moment vertrekken de bussen in het Stationsgebied vanaf een tijdelijk busstation. Een tijdelijk busstation, want: een nieuw, groen en duurzaam busstation is in de maak. De planning is dat het nieuwe busstation in 2026-2027 wordt opgeleverd.

Het Marktplein wordt nu afgesneden van de rest van het centrum, doordat de centrumring de Groest en het plein van elkaar scheidt. Onderdeel van de plannen voor het Stationsgebied is het verleggen van de centrumring. Hierdoor kan het verkeer in de toekomst beter en veiliger doorrijden en komt er een betere verbinding tussen het Marktplein en het centrum. Ook het gebied rond de Kleine Spoorbomen, de Koninginneweg en de Noorderweg krijgt een andere, veiligere inrichting.

De planning is dat we tussen 2029 en 2030 de centrumring verleggen.

Het station en aantal reizigers groeit. De NS wil graag de stationshal uitbreiden. Op dit moment voert de gemeente gesprekken met de NS om te kijken naar de mogelijkheden. In het ontwerp van het Stationsplein houden we rekening met een uitbreiding van de stationshal.   

De ingang van de tunnel aan de centrumkant wordt meer ‘open’ gemaakt. Ook komt er een glazen  wand tussen de ondergrondse fietsenstalling en de fietstunnel. Hierdoor voelt de tunnel straks aantrekkelijker en veiliger. Volgens de planning gaan de werkzaamheden tussen 2028 en 2029 plaatsvinden.

Leerlingen van het Goois Lyceum hebben met ons meegedacht hoe we sport en spel in het Stationsgebied kunnen inpassen. De scholieren bedachten Playing Star’: zeven pilaren op een ronde speelvloer waar kinderen spelletjes op kunnen spelen. De gemeente onderzoekt nu of dit idee ook echt gerealiseerd kan worden.

Op dit moment werken we op de Schapenkamp aan het riool. Dit is nodig zodat we in de toekomst de nieuwe gebouwen op het Stationsplein aan kunnen sluiten op het riool.

Op dit moment zijn we nog steeds bezig met ondergrondse werkzaamheden op de Schapenkamp. We verleggen kabels en leidingen zodat hier in de toekomst de ondergrondse fietsenstalling gebouwd kan worden. De bestrating van het voetpad is tijdelijk. Op dit moment liggen hier betonklinkers. In de toekomst worden dat gebakken klinkers. In het derde kwartaal van 2024 gaan we weer aan de slag met het riool, zodat we in de toekomst kunnen bouwen op het Stationsplein.   

We zijn tot april 2024 bezig met de werkzaamheden aan het riool en kabels en leidingen aan de centrumkant van de Schapenkamp. In het derde kwartaal van 2024 gaan we aan de slag tussen de Schapenkamp en het tijdelijk busstation. Deze werkzaamheden duren tot medio 2025.

Voor de veiligheid van de fietsers is een deel van het fietspad langs de Schapenkamp aan de zijde van het station is afgesloten. De zichthoeken van de bussen op beide in- en uitritten van het tijdelijk busstation zijn klein, onder andere omdat de inrit geen haakse hoek maakt met de Schapenkamp. Buschauffeurs kunnen daardoor fietsers niet goed zien aankomen in het geval we dat fietspad openstellen. Uiteraard willen we ongelukken tussen fietsers en bussen voorkomen. Daarom worden fietsers omgeleid over het fietspad aan de centrumzijde van de Schapenkamp.

Bij de kruising Beatrixtunnel – Schapenkamp kunnen fietsers vanuit de Beatrixtunnel oversteken naar het fietspad aan centrumzijde van de Schapenkamp, richting Silverpoint. Fietsers maken hierbij gebruik van de bestaande oversteekplaatsen met verkeerslichten. Fietsers met de bestemming ‘Entrada woontorens’ kunnen te voet verder langs het fietspad aan de kant van het station.

In april 2024 nemen we het nieuwe, brede fietspad aan de centrumzijde van de Schapenkamp in gebruik.

In het plan voor het nieuwe Stationsgebied is rekening gehouden met een verplaatsing van de entree van de Teleacgarage. Op dit moment worden hierover gesprekken gevoerd met de eigenaar van deze parkeergarage.

Werkzaamheden gaan gepaard met geluid, stof en extra verkeer. We realiseren ons goed dat het in een gebied waarin mensen wonen, werken en reizen extra belangrijk is om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De Schapenkamp is tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar voor bussen, auto’s, fietsers en voetgangers.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over het Stationshart? Dat staat in de BouwApp. Verder informeren we via de website, nieuwsbrief en de Raad aan Huis-pagina’s in de Gooi- en Eembode over werkzaamheden in het Stationsgebied.

In februari 2022 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan uit 2020 en het bijbehorende grenswaardebesluit na bezwaren van onder andere bewoners van Langgewenst. Daarop is in december 2022 een nieuw en aangepast bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Ook tegen het nieuwe bestemmingsplan is bezwaar gemaakt. Op 6 november 2023 zijn de bezwaarmakers en de gemeente opnieuw gehoord door de Raad van State. Op 6 maart 2024 heeft de Raad van State in haar uitspraak aangegeven dat alle bezwaren tegen het bestemmingsplan ongegrond zijn. Dat betekent dat de gemeente verder kan gaan met het realiseren van de plannen van het Stationsgebied. 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen