Mobiliteit 2040

Groene, duurzame, innovatieve en veilige mobiliteit. 

Hoe willen we dat verkeer, vervoer en bereikbaarheid er in het Hilversum van 2040 uitzien? En wat betekent de mobiliteit van de toekomst voor de leefbaarheid in onze stad? Dat zijn vragen waar de Mobiliteitsvisie, gevolgd door het Uitvoeringsprogramma Mobilieit 2040 antwoord op geven.

Hilversum heeft gekozen voor groene, duurzame, innovatieve en veilige mobiliteit. De komende jaren worden verschillende projecten, initiatieven en onderzoeken uitgevoerd die volgen op het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040. Alle lopende projecten en initiatieven zijn te vinden onder projecten.

Hilversum klaar maken voor de toekomst en de stad bereikbaar en leefbaar houden voor iedereen. Daar gaan we mee aan de slag!

 

Mobiliteitsvisie 2040
 

In april 2021 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. Hilversum wil op het gebied van mobiliteit klaar zijn voor de toekomst.

 

Meer weten

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040

Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040, dat volgt op de Mobiliteitsvisie 2040, vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma  bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen waarmee we Hilversum de komende jaren leefbaar, bereikbaar, groen en verkeersveiliger houden.

Meer weten

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen