Overleg en besluiten augustus t/m oktober 2023

07-12-2023
155 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u een verslag van onderwerpen waarover de regiegroep heeft vergaderd en besloten tijdens vergaderingen in augustus tot en met oktober 2023.

De regiegroep heeft overlegd over de voorbereidingen voor een deelproject bij de huurwoningen van woningcorporaties in het projectgebied. Samen met het bedrijf De WarmteMaatschappij is een aanbod gemaakt voor huurders om van het aardgas af te gaan. Er is ook overlegd over de invloed hiervan op het elektriciteitsnet in het projectgebied.

De regiegroep heeft het aanbod bestudeerd en is hier positief over. Er is veel geleerd over participatie met bewoners, de onderbouwing van verwachte energiekosten, de werking van het systeem en de voorgestelde monitoring van het systeem. Er is aandacht voor comfort en een goede werking van het systeem.
Ook is besproken wat voor garanties voor energiekosten redelijk zijn, om te helpen bij het overtuigen van een eerste groep deelnemers. Met een tabel of berekening kunnen bewoners inzicht krijgen in hun eigen energiekosten na een overstap naar aardgasvrij. Bij de eerste groep gaat niemand erop achteruit in vergelijking met de cv-ketel. Bij een gemiddeld gasverbruik ontstaat er zelfs een voordeel in de energiekosten.

De regiegroep heeft ook overlegd hoe de betrokkenheid van bewoners groter kan worden. Tot nu toe is ervaren dat een persoonlijke benadering goed werkt. Een voorstel hiervoor wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen