Besluiten 24 oktober 2022

22-12-2022
280 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 24 oktober 2022.

  • De regiegroep neemt kennis van de start van de bewonersraad.
  • De regiegroep neemt kennis van de adviezen vanuit de bewonersraad over de begeleiding van particuliere huiseigenaren.
  • De regiegroep besluit om het stuk vanuit de bewonersraad te gebruiken als principes voor het traject met de koplopers.
  • De regiegroep neemt het advies van de werkgroep Arrangementen en Maatregelenpakketten (WAM) over. Het advies van de WAM is om het concept van een bronnet mogelijk uit te gaan voeren als pilot bij één van de woningcorporaties. Daarnaast is het advies om na ontvangst van een exploitatievoorstel voor het concept van gedeelde bodemlus(sen) af te wegen of hiermee bij één van de woningcorporaties een pilot uitgevoerd kan worden.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen