Voorbereiding speelplek Zevenbergen

Achter de woningen ligt speelplek Zevenbergen. Deze speelplek is omringd door gras, maar de speelplek zelf is helemaal versteend. In het midden van de speelplek staat een speeltoestel in zand en er is één wipkip. Dat kunnen we veranderen. Wat vindt u belangrijk?

Werkzaamheden in het najaar
Om verschillende redenen lukt het helaas niet om de speelplek voor de zomer van 2024 af te maken. We vinden het belangrijk dat de speelplek in de zomervakantie open is. Daarom hebben we besloten om de werkzaamheden in oktober en november uit te voeren. Dat is ook het beste plantseizoen voor bomen. Omwonenden krijgen een brief hierover. Heeft u vragen? Stuur een mail naar programmagroen@hilversum.nl

 

Definitief ontwerp voor de speelplek

In mei kon u uw mening geven tijdens een bijeenkomst en via deze website. Met uw wensen en ideeën heeft de ontwerper een schetsontwerp voor de speelplek gemaakt. Tijdens een bijeenkomst in juli 2023 is dit schetsontwerp aan bewoners gepresenteerd. Bewoners konden vragen stellen en reageren op het schetsontwerp. U kon ook reageren via deze website.

Met deze reacties is het schetsontwerp op kleine punten nog aangepast tot het definitieve ontwerp. Hieronder vindt u het definitieve ontwerp met uitleg.

De speelplek aan de Zevenbergen wordt een mooie, groene plek voor kinderen en buurtbewoners. Een plek waar kinderen kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. Een groot speeltoestel biedt samen met een aantal zitplekken een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Spelen

Op de speelplek Zevenbergen is gekozen voor een groot speeltoestel met meerdere mogelijkheden om te spelen. Kinderen kunnen schommelen, glijden, klimmen en duikelen. Op de speelplek komen ook een aantal stapstenen. Net als nu blijft onder het speeltoestel zand liggen. De muur die nu om het speelzand heen staat, wordt aan de kant van de heide weggehaald. Zo ontstaat er een natuurlijke overgang van de speelplek naar het groen eromheen en wordt de speelplek toegankelijker. 

Ontmoeten

Naast de speelplek loopt het hoofdpad van halfverharding (een soort grind). Langs dit pad komt een boomstambank. Deze bank heeft uitzicht op de speelplek. Dichter bij de woningen aan de noordkant van de speelplek komt een picknicktafel gemaakt van een aantal boomstammen. In de buurt van deze picknicktafel komen eetbare planten. Zo is er in de zomer wat lekkers te vinden.

Groen

Naast de bestaande bomen op het Kamrad zorgen vier nieuwe bomen voor extra schaduw. Op warme dagen zorgt deze schaduw voor een koelere speelplek. Deze bomen zijn niet alleen fijn voor mensen, maar ook voor dieren. Verschillende soorten vogels en insecten kunnen in en rond deze nieuwe bomen leven en voedsel vinden. Op de speelplek komen verschillende soorten planten die zorgen voor meer biodiversiteit, bijvoorbeeld de Ooievaarsbek. Deze plantensoorten passen bij de groene omgeving rondom de speelplek. Bij de picknicktafel komen eetbare planten, bijvoorbeeld frambozen.

 

 

Het belang van groen

Een groene plek in de buurt is niet alleen mooi, maar ook gezond. Het zet kinderen aan tot buitenspelen en volwassenen aan tot een wandeling door de straat of een praatje met buurtgenoten. Natuur in de buurt werkt ontspannend, is goed voor de lichaamsbeweging en je krijgt frisse, schone lucht binnen. Meer groen is ook fijn op warme dagen. Bomen en struiken zorgen dan voor verkoeling en schaduw. Tot slot is meer natuur in de stad goed voor kleine dieren en insecten.

Het groener maken van speel- en ontmoetingsplekken is daarom een belangrijk project binnen het Programma Groen. Lees meer over groen in Hilversum.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen