Voordat ik mijn huis ga verduurzamen, wil ik weten wat het beste alternatief voor aardgas is.

Redactie Bouwen aan Hilversum 22-06-2021
237 keer bekeken 12 reacties

Bent u het hiermee eens of oneens?

Afbeeldingen

Stemmen

66 totaal
48 eens
18 oneens

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Barry Hoogendoorn

23-06-21 om 9:33

Er zal niet 1 optimaal alternatief zijn wat voor iedereen hetzelfde is.

Wat nodig is zijn een aantal duidelijke, haalbare opties waar eigenaren mee aan de slag kunnen

Jacob

23-06-21 om 15:16

Als we compleet van het aardgas af gaan, gaat de kachel/CV uit. Dan wordt/is de benodigde warmtebehoefte maximaal, want we weten uit de bouwvoorschriften welke warmtebehoefte we minimaal nodig hebben om het normaal comfortabel te krijgen. Hoe meer isolatie, des te minder aanvullende warmte nodig is. Echter bij heel veel woningen is de isolatiemogelijkheid beperkt, in ieder geval veel minder dan wenselijk is om (13 mm dik) te isoleren. Dus is de nog aan te vullen warmtebehoefte groot, vaak veel te groot, om nog technisch (zonder aardgas) rendabel te kunnen opwekken/bij produceren. Technisch moet je dus anders redeneren, oftewel begin met wat is mijn maximale alternatieve warmte die ik kan opwekken/dekken. Als ik de maximaal haalbare alternatieve warmte aftrek van de totale maximale warmtebehoefte, dan pas weet ik hoeveel ik bij moet isoleren. Overigens zal dan vaak blijken dat die isolatiedikte technisch en financieel onhaalbaar is, tenzij hele gevels worden vernieuwd, opnieuw gebouwd. Ik ben niet teugen, maar er wordt veel te idealistisch gedacht. De regering belooft een warmtetransitie die gefinancierd wordt uit de besparingen. Echter in de praktijk blijkt dat dit niet opgaat, maar dat er duizenden tot tienduizenden euro's door de bewoner zelf/extra moeten worden opgehoest. Dat kan maatschappelijk niet. Er zal eerlijk met de bevolking gesproken moeten worden op basis van de feiten en niet uitsluitend op basis van een (technisch/financieel onhaalbaar) ideaal. Nationaal zal er veel meer geld en nieuw beleid bij moeten naar de bewoners om de warmtetransitie technisch en financieel mogelijk te maken.

 

 

Anoniem

25-06-21 om 9:30

Isoleren is altijd goed. De verwarming lager en energie besparen: prima.

Maar ik vind het een eng idee om voor energie alleen maar afhankelijk te zijn van elektriciteit. Alleen elektriciteit als energiebron maakt je wel heel erg kwetsbaar.

Nog steeds hoop ik op waterstof - de gasleidingen liggen er al.

Daarom nog even pas op de plaats.

Hildy Treffers

25-06-21 om 15:04

Zonder meer van het gas af is vaak een flinke investering, en het is nog niet zeker welke alternatieven er komen. Waterstof is nog in ontwikkeling en als iedereen over gaat op (groene) stroom kan het net het niet aan. Daar moet eerst in geïnvesteerd worden.

Pieter Benschop

26-06-21 om 8:16

Natuurlijk is het goed om te starten met isolatie. Maar een verdere doorkijk is nodig voor de meer ingrijpende keuzes voor verduurzaming. Investeer ik bijvoorbeeld zelf in duurzame (en kostbare) energie-opwekking of komt er een collectieve voorziening?

Dick Klees

26-06-21 om 14:11

Alles op zijn tijd, dit is de volgorde: ik moet mijzelf eerst informeren, dan pas kan ik een afgewogen keuze maken

Aernoud Olde

28-06-21 om 13:41

Het duurt nog jaren voordat we weten hoe we de wijken collectief van het aardgas af gaan halen. We moeten nu aan de slag en er is geen enkele reden om isolatie-maatregelen uit te stellen; die moeten sowieso toegepast worden.

 

Tim

28-06-21 om 13:53

Wat duurzaam lijkt is niet altijd duurzaam op de langere termijn. Kijk ook naar waterstof en het hergebruik van de bestaande infrastructuur. 

Patrick

28-06-21 om 15:28

Ik woon in een mooie woning uit 1900, ben hier al best met isolatie bezig geweest, maar geloof niet dat ik deze woning ooit afdoende kan isoleren. Ik hoop dat de gemeente wil investeren in een groene stadsverwarming voor deze oude wijken.

Hans Peer

30-06-21 om 17:35

 Al vier jaar wordt verteld dat we van het gas gas af moeten, het schoonste alternatief is kernenergie en wel de veilige en schonere variant, de gesmoltenzoutcentrales, dit om het klimaatdoel te bereiken, nu staat de Europese Commmissie op het punt om aardgas aan te wijzen als "Duurzaame brandstof", het is heel simpel te begrijpen want, de Duitsers en Polen zijn voor omdat zij het zien als nuttig voor het uitfaseren van kolencentrales, lobbyisten van milieuorganistaties zijn natuurlijk vel tegen en hebben een klaagbrief aan Timmermans geschreven, 200 ondertekenaars, waaronder ook twee Nederlandse instellingen, Triodos Bank en ASN Bank, niet zo vreemd vind ik, daar ik weer gehoord heb dat een Nederlandse Bank al Groene Hypotheken heeft klaar liggen , heb je geen geld voor het isoleren en gasvrij maken van de Woning dan moet je maar een Groene Hypotheek aanschaffen, gekker kan het toch niet worden, vooral als je daartoe gedwongen wordt, ik geloof dat je als overheid hiermee geen vrienden maakt onder de Nederlandse bevolking.
Ik zou zeggen, stop met die subsidies op Windmolens en Zonneparken, beginnen met de bouw van de Veilige kerncetrales en houd voorlopig gas als veilige backup todat alles op stroom kan. als je dit zou doen dan halen we met twee vingers in de neus de klimaatdoelen al in 2040 i.p.v. 2050. De burger is zich er niet van bewust, dat haar energierekening, in tegenstelling tot de belofte van de overheid, fors zal toenemen,  neem nou die Nederlandse Verenigingen  van Duurzame Energie die maar stug volhouden, en nu komt het lachertje, dat omwonende mee bepalen  hoe de windparken eruit gaan zien,  een paar voorbeelden;   De veenkolonie,  ondanks protesten van de protestgroep Tegenwind  ging het project gewoon door,  Windpark Fryslan, een 'project' met publieke gelden en private winsten. Ofwel: hoe banken, vastgoed- en grondboeren en ambtenaren een publiek-private onderneming opzetten waarbij de burger altijd de driedubbele verliezer is. wat ook zo schemerig is in dit Fryslan project, dat er  89 enorme grote windmolens tegen de dijk van het  beschermd waddengebied aan worden gebouwd, geen enkel probleem met vergunningen en dat nog wel midden in  (PKB Gebied) vogeltrekgebied,  Nog iets wat ik meekreeg is dat Ed Nijpels,  weer eens van zich liet horen, hij kwam weer eens uit zijn klimaatbubble en doet een oproep dat Nederland de Nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 moeten ophogen van 49 naar 55 procent CO2 vermindering, o.a. door verhogingen van de belasting op gas, dat betekend dat mensen die minder te besteden hebben en meestal in slecht geisoleerde huizen wonen een hoge enegierekening gaan betalen, hij begrijpt niet dat die mensen het niet meer op kunnen brengen. Je haald de climaatdoelen alleen maar als je begint met de bouw van de veilige Kerncentrales en ga niet mensen verplicht van het gas af halen. 

Rene

01-07-21 om 7:20

Suggestieve vraag. Hier moet een vraag is er nu wel een alternatief voor Gas en de Hamvraag verduurzamen is een Europese kwestie als er op 500 km afstand nog volop bruinkool wordt verbrand. Waarom stimuleerd en subsidieert Duitsland GAS.

Anoniem

09-07-21 om 15:44

Elektriciteit is niet altijd het beste alternatief. Bovendien zal bij een hogere belasting van het net, de elektriciteit vaker uitvallen.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen