Scenario’s

Een groen en bruisend gebied, dat is de ambitie voor het gedateerde Arenapark. De gemeente heeft hiervoor drie scenario’s laten uitwerken, waarin werken, sporten, studeren, groen en wonen gecombineerd worden. Dit is de volgende stap na het Masterplan, waarop in de zomer van 2020 de gemeenteraad unaniem groen licht heeft gegeven.

De drie uitgewerkte scenario’s laten verschillende manieren zien waarop mobiliteit, zoals fiets, bus en auto, groene openbare ruimte en gebouwen, waaronder kantoren en woningen, een plek kunnen krijgen in het Arenapark. Elk scenario kent sterke punten én aandachtspunten.

De scenario’s variëren van een groene kantoorlocatie met enkele nieuwe woningen (scenario 1) tot een zeer levendige buurt waarin langs vooral langs het spoor hogere gebouwen verrijzen om de mix van functies te optimaliseren (scenario 3). Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het scenario waarin ruim 1.100 woningen worden gebouwd, door het hele gebied een mix komt van werken, wonen, studeren en sporten (scenario 2). Dit biedt de beste kans om van het Arenapark een levendig, aantrekkelijk en gemengd gebied te maken, ook buiten kantoortijden. Verder is dit scenario het meest haalbaar en het best betaalbaar.

De scenario’s zijn tot stand gekomen door onderzoek en een gebiedsanalyse, het houden van gespreken met betrokkenen (dialoogtafels) en een creatief ontwerpproces. Hieronder zijn de scenario’s kort beschreven. Meer informatie vindt u in de scenariostudie, of bekijk deze video van Venhoeven CS:

Scenario 0: Masterplan

Een bescheiden mix van wonen, werken, sporten en recreëren, dat is het uitgangspunt van het Masterplan. Het Arenapark blijft een bedrijfslocatie waar we langs het spoor 100 nieuwe woningen bouwen. We verbeteren de bereikbaarheid voor de auto, maar het hart van het gebied wordt autovrij. Ook de bereikbaarheid voor de bus en fietsers krijgt een impuls. Door de beperkte hoeveelheid wonen en werken is het masterplan kostbaar om te realiseren en niet erg goed realiseerbaar.

Scenario 1: Rondje Arenapark

Een boulevard verbindt het nieuwe treinstation met hart van het gebied. We creëren een groene wandelroute waarlangs diverse groene pleintjes komen. Hier kunnen mensen sporten en elkaar ontmoeten. Het gebied blijft vooral een werklocatie, waar ook ruimte komt voor ruim 210 woningen. Deze woningen komen in bestaande kantoorpanden en in enkele nieuwe gebouwen tussen de kantoren. Verspreid door het gebied komen nieuwe maatschappelijke voorzieningen zoals het zwembad, internationale school en sporthal. De gebouwen zijn relatief laag (tot 30 meter) en tussen de gebouwen blijft veel ruimte voor groen. Uiteraard verbeteren we de verbinding met de omgeving. De verplaatsing van station Hilversum Sportpark wordt uitdagend, omdat we verwachten dat de vraag naar vervoer met de trein naar het gebied slechts beperkt zal toenemen.

Scenario 2:  Knooppuntontwikkeling met groen midden

Een gemengde, bruisende, stedelijke én groene wijk. Dat is het speerpunt van dit scenario. Er komt veel kantoorruimte (80.000m2) en maar liefst 1.100 nieuwe woningen, verspreid over het hele gebied. Dit scenario biedt beste garantie voor sociale veiligheid, ook buiten kantoortijden. Ook is er veel aandacht voor groen door de aanleg van een park in het ‘hart’ van de wijk. De auto zal zich vooral in de rand van het gebied aan de oostkant en zuidkant bevinden. Het noorden wordt autovrij, waardoor er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Er komt een aantal gebouwen van ongeveer 50 meter en incidientieel bouwen we tot 70 meter. Ook in dit scenario wordt de verbinding met de omgeving verbeterd. Doordat de vraag naar vervoer met de trein toeneemt, is de kans groter dat station Hilversum Sportpark verplaatst kan worden.

Scenario 3: Hoog stedelijke strip Arenapark

In dit scenario is een mooi contrast tussen hoogstedelijke bebouwing en intieme binnenruimten en een wijds park. We gaan vooral bouwen langs het spoor, zodat op andere plekken op het Arenapark veel ruimte ontstaat voor groene, gemeenschappelijke ruimte om te sporten en elkaar te ontmoeten en voor evenementen. Er is een levendige mix van werken, wonen en recreëren. Het nieuwe station vormt een belangrijke entree. Het Arenapark blijft vooral een werklocatie met 50.000m2 ruimte voor kantoren. Wel komen er ruim 300 nieuwe woningen bij. De bereikbaarheid voor bus, auto en fiets wordt verbeterd. Doordat de vraag naar vervoer met de trein toeneemt, is de kans groter dat station Hilversum Sportpark verplaatst kan worden. We wisselen middelhoge gebouwen af met gebouwen tot 50 meter. Door een ingewikkelde legpuzzel van programma wordt de faseerbaarheid een uitdaging.

Denk mee!

Omwonenden, partners en stakeholders uit het gebied zijn al goed betrokken over de plannen voor het Arenapark. Nu is het tijd om álle Hilversummers de kans te geven om te mee te denken. Graag horen we wat u vindt van de opgestelde scenario’s. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. De resultaten van de enquête verwerken we in de verdere uitwerking van de scenario’s. De vragenlijst invullen kan tot en met 9 januari 2021.

Vul hier de vragenlijst in

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen