Verleggen Centrumring

De wegen rond het Station staan nu vaak vast, vooral op dagen dat er markt is. Dat zorgt niet alleen voor veel ergernis, maar ook voor ronkende motoren en uitlaatgassen van stilstaande auto’s.

Het Marktplein wordt nu afgesneden van de rest van het centrum, doordat de centrumring de Groest en het plein van elkaar scheidt. Onderdeel van de plannen voor het Stationsgebied is het verleggen van de centrumring. Hierdoor kan het verkeer in de toekomst beter en veiliger doorrijden en komt er een betere verbinding tussen het Marktplein en het centrum.

De wens van de gemeente is om de effecten van de nieuwe ringweg op geluid, veiligheid en fijnstof te beperken. Onder andere door het gebruik van geluid reducerend asfalt, veel groen, en veilige oversteekplekken. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de panden aan de verlegde centrumring.

Ook het gebied rond de Kleine Spoorbomen, de Koninginneweg en de Noorderweg krijgt een andere verkeersveiliger inrichting.

 Raad van State

In februari 2022 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan uit 2020 en het bijbehorende grenswaardebesluit na bezwaren van onder andere bewoners van Langgewenst. Daarop is in december 2022 een nieuw en aangepast bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Ook tegen het nieuwe bestemmingsplan is bezwaar gemaakt. Op 6 november zijn de bezwaarmakers en de gemeente opnieuw gehoord door de Raad van State. Op 6 maart heeft de Raad van State in haar uitspraak aangegeven dat alle bezwaren tegen het bestemmingsplan ongegrond zijn. Dat betekent dat de gemeente verder kan gaan met het realiseren van de plannen van het Stationsgebied. 

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen