Uitspraak Raad van State: Hilversum mag door met plannen Stationsgebied

06-03-2024

Hilversum kan door met de ontwikkeling van het stationsgebied rondom het station in Hilversum. Dat volgde vandaag uit een uitspraak van de Raad van State. Alle bezwaren tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan zijn ongegrond verklaard.

Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dat betekent dat de gemeente verder kan gaan met het realiseren van de plannen van het Stationsgebied. 

Wethouder Arno Scheepers (projectwethouder Stationsgebied): "Ik ben heel blij dat we door kunnen met het realiseren van onze plannen. Er is grote behoefte in Hilversum aan nieuwe woningen, werkplekken en een grote fietsenstalling bij het station. Ik snap tegelijkertijd dat dit voor de bewoners van het Langgewenst een enorme domper is. We hebben altijd gezegd hen te betrekken bij de uitwerking van onze plannen en dat gaan we dus ook doen.  Samen gaan we kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk last krijgen van de verlegging van de centrumring. We gaan heel snel met ze in overleg."

Uitspraak Raad van State
Eerder, op 2 februari 2022, vernietigde de Raad van State het vorige bestemmingsplan uit 2020 en het bijbehorende grenswaardebesluit. Daarop is in december 2022 een nieuw en aangepast bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Ook tegen het nieuwe bestemmingsplan is bezwaar gemaakt. Op 6 november zijn de bezwaarmakers en de gemeente opnieuw gehoord door de Raad van State. Vandaag heeft de Raad van State in haar uitspraak aangegeven dat alle bezwaren tegen het bestemmingsplan ongegrond zijn.

Kloppend hart van Hilversum
Het gebied rondom het station in Hilversum ondergaat de komende tien jaar een ingrijpende transformatie. Van doorgangsgebied naar het kloppend hart van Hilversum: het Stationshart. Een levendige, groene en veilige plek voor iedereen. Waar het prettig reizen, wonen, werken en verblijven is. Het verbindt de wijken Oost en Centrum beter met het Stationsgebied en elkaar, de stad met de buitenwereld, en het brengt leven in het omringende gebied. Als je in 2030 uit het station komt, aan welke kant dan ook, voel je direct: ‘Ik sta in Hilversum’ en stap je meteen het centrum in.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen