Werkzaamheden Schapenkamp gaan van start

15-03-2023

De komende tien jaar maken we van het Stationsgebied een levendige, groene en veilige plek voor reizigers en Hilversummers. Daar wordt hard aan gewerkt. Vanaf mei start de herinrichting van de Schapenkamp. Hiervoor is een definitief ontwerp gemaakt.

Werkzaamheden Schapenkamp gaan van start

De komende tien jaar maken we van het Stationsgebied een levendige, groene en veilige plek voor reizigers en Hilversummers. Daar wordt hard aan gewerkt. Op dit moment wordt het nieuwe duurzame busstation gebouwd. Via de gloednieuwe busbaan en het tijdelijk busstation verbinden de bussen Hilversum beter met de regio. Op de locatie van de voormalige Kwekerij is een tijdelijke fietsenstalling gekomen. Vanaf mei start de herinrichting van de Schapenkamp. Hiervoor is een definitief ontwerp gemaakt.

Definitief ontwerp Schapenkamp

De openbare ruimte in het Stationsgebied wordt in fases ontworpen en aangelegd. Het eerste deelontwerp, het nieuwe busstation is inmiddels vastgesteld en in uitvoering. Nu is ook het tweede deelontwerp klaar namelijk: het ontwerp van de Schapenkamp. Het gaat hier om het gebied tussen de Prins Bernhardstraat en de Stationsstraat. In dit ontwerp staan de fiets-, voetpaden en groenstroken. In april 2023 gaan we hier mee beginnen.

Werkzaamheden riolering en toekomstige voet- en fietspad

Dat houdt in dat in eerste instantie de bomen aan de centrumzijde van de Schapenkamp worden verwijderd. Dit gaan wij in april doen. Dit is noodzakelijk vanwege werkzaamheden aan het riool en kabels en leidingen in de grond. Halverwege mei gaan de energiebedrijven de vernieuwing van het riool kunnen voorbereiden . We moeten het riool verleggen zodat hier in de toekomst gebouwd kan worden. Ook start medio augustus de aanleg van het toekomstige voet- en fietspad. De voorbereiding op de rioleringswerkzaamheden, de aanleg van het voet- en fietspad en de rioleringswerkzaamheden starten half mei 2023 en duren tot ongeveer medio april 2024. De huidige woningen blijven gewoon bereikbaar. De direct omwonenden en bedrijven worden door de omgevingsmanager van het Stationsgebied op de hoogte gehouden.

Toegankelijk voor verkeer

Gedurende de gehele uitvoering blijft de Schapenkamp toegankelijk voor alle verkeer. In het voorjaar van 2023 wordt hiervoor een tijdelijke situatie gecreƫerd, waarbij onder andere een extra breedtijdelijk fietspad wordt aangelegd. Met borden en tijdelijke gele belijning wordt gewezen op de nieuwe tijdelijke situatie.

Overlast

We realiseren ons dat we midden in de stad aan het bouwen zijn. Slopen, storten, schuren, bouwen en bestraten; inwoners, reizigers, bedrijven en vooral omwonenden hebben hier last van. Is het niet de herrie, dan wel een omleiding of de verplaatsing van een fietsenstalling. Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het gebied rondom het station is een groot, langlopend en ingewikkeld project. En daarbij proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. We houden het NS- en busstation bereikbaar en zorgen voor veilige routes van en naar het station. En wie over tien jaar het station uitloopt, aan welke kant dan ook, weet meteen: ik sta middenin Hilversum.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen