Uitspraak Raad van State

03-02-2022

Raad van State verklaart bestemmingsplan Stationsgebied nietig. Gemeente gaat zo snel mogelijk aan de slag met nieuw ontwerp bestemmingsplan.

Op 2 februari 2022 is het bestemmingsplan en het hogere grenswaardebesluit Stationsgebied 2020 door de Raad van State nietig verklaard. Dit bestemmingsplan maakte de transformatie van het Stationsgebied aan de centrumzijde mogelijk. De gemeente moet het bestemmingsplan op een aantal punten verder onderbouwen, afwegen en opnieuw indienen.

Bewoners van het Langgewenst en de Schoolstraat hadden bezwaar gemaakt tegen het verleggen van de centrumring. De gemeente moet de plannen verder onderbouwen. Ook vindt de Raad van State dat de gemeente beter moet onderbouwen waarom in de geplande nieuwe bebouwing geen plek meer is voor een coffeeshop.

 

Werkzaamheden tijdelijk busstation starten volgens planning

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het tijdelijk busstation starten volgens planning in februari en zijn naar verwachting in mei gereed. Het definitieve busstation kan nagenoeg volledig binnen de kaders van het op dit moment geldende bestemmingsplan worden aangelegd. Voor een klein stukje wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om te mogen afwijken van het bestemmingsplan Binnenstad 2013. ..

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen