Aantrekkelijk, dynamisch en groen: start uitvoering plannen Stationsgebied Hilversum in zicht

30-06-2021

Van betonnen vlakte tot visitekaartje van Mediastad Hilversum. Een mooie verbinding tussen het centrum, het Station en Hilversum Oost. Een gebied voor iedereen: reiziger  n Hilversummer. Als je het station uitstapt, is het meteen duidelijk: je bent in Hilversum.

De monumentwaardige architectuur, de groene, levendige openbare ruimte en het zichtbare DNA van de Mediastad maken dat meteen duidelijk. We kunnen bijna aan de slag met het belangrijkste OV-knooppunt in de regio

Gooi en Vechtstreek, 325 nieuwe woningen,  een moderne ondergrondse fietsenstalling voor ongeveer 5.000 fietsen. Dat is in het kort de ambitie die wordt uitgesproken in de Uitvoeringsnota Stationsgebied die vandaag in het college van B en W is besproken.

 

Participatie

Het Stationsgebied is een langlopende ontwikkeling met grote impact op de omgeving in het hart van de stad. Er gaat bij de uitvoering van de diverse deelprojecten veel aandacht uit naar bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Met diverse stakeholders (partners, belangenorganisaties, bewoners en ondernemers) is en wordt regelmatig uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen en de wensen en eisen van een ieder bij de ontwikkeling van het Stationsgebied. Ook in het vervolg blijven we participeren over de uitvoering van de plannen.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen