Omleidingen

Voor de veiligheid van de fietsers is een deel van het fietspad langs de Schapenkamp aan de zijde van het station is afgesloten.

Afsluiting fietspad langs 'Entrada' gebouwen

Voor de veiligheid van de fietsers is een deel van het fietspad langs de Schapenkamp aan de zijde van het station is afgesloten. De zichthoeken van de bussen op beide in- en uitritten van het tijdelijk busstation zijn klein, onder andere omdat de inrit geen haakse hoek maakt met de Schapenkamp. Buschauffeurs kunnen daardoor fietsers niet goed zien aankomen in het geval we dat fietspad openstellen. Uiteraard willen we ongelukken tussen fietsers en bussen voorkomen. Daarom worden fietsers omgeleid over het nieuwe, brede fietspad aan de centrumzijde van de Schapenkamp.

Bij de kruising Beatrixtunnel – Schapenkamp kunnen fietsers vanuit de Beatrixtunnel oversteken naar het fietspad aan centrumzijde van de Schapenkamp, richting Silverpoint. Fietsers maken hierbij gebruik van de bestaande fietsoversteekplaatsen met verkeerslichten. Fietsers met de bestemming ‘Entrada woontorens’ kunnen te voet verder langs het fietspad aan de kant van het station.

Bereikbaarheid Sociaal Plein

Het Sociaal Plein is met de fiets bereikbaar via de Prins Bernhardstraat en de Wilhelminastraat. Voetgangers kunnen het Sociaal Plein bereiken via de gebruikelijke routes.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen