Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040

Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040, dat volgt op de Mobiliteitsvisie 2040, vastgesteld.

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen waarmee we Hilversum de komende jaren leefbaar, bereikbaar, groen en verkeersveiliger houden. Door het stapelen van de verschillende maatregelen wordt er ingezet op het verminderen van het aantal verkeersbewegingen met de auto in en naar Hilversum toe. En aan de andere kant wordt het eenvoudiger gemaakt om tijdens de reis op een snelle en gemakkelijke manier de fiets of de auto met deelvervoer en het openbaar vervoer te combineren.

Het Uitvoeringprogrmma Mobiliteit 2040 kunt u hier teruglezen. Maakt u gebruik van voorleesappartatuur dan kunt u hier de toegankelijke versie vinden. Het Raadsvoorstel en alle stukken kunt u hier raadplegen onder de agendapunten 12 en 13.

Over het pakket van maatregelen is meegedacht en meegesproken door inwoners van Hilversum en andere belanghebbenden. Op verschillende manieren zijn we met bewoners, ondernemers, bedrijven, ketenpartners en organisaties in gesprek gegaan in de periode tussen november 2022 en mei 2023. Dat heeft ruim 700 tips en suggesties opgeleverd die allemaal op de een of andere manier verwerkt zijn.

 

Interactieve kaart

Voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 heeft de gemeente verschillende onderwerpen onderzocht, om uiteindelijk een groene, duurzame en innovatieve mobiliteitsstad te worden die klaar is voor de toekomst.

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn verwerkt in een interactieve kaart. De interactieve kaart is verder aangevuld met gegevens uit het verkeersprognosemodel voor een nog completer  beeld. Met deze interactieve kaart kunt u zelf zien welk effect de onderzochte maatregelen in de toekomst mogelijk op de stad hebben. Veel ontdekplezier!

Ga naar de interactieve kaart

 Instructiefilm

We hebben een filmpje gemaakt waarin we laten zien hoe de interactieve kaart werkt. De belangrijkste mogelijkheden van de interactieve kaart worden in het filmpje stap voor stap uitgelegd.

Bekijk de instructiefilm

 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen