Themabijeenkomst Techniek: vragen en antwoorden

05-05-2023
935 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de themabijeenkomst is informatie gegeven over alternatieven voor aardgas. Ook hebben de aanwezige bewoners vragen gesteld. Hier vindt u een korte samenvatting van de bijeenkomst, handige links en de gestelde vragen met antwoorden.

Presentaties alternatieven voor aardgas 

Tijdens de themabijeenkomst werd ingegaan op de onderzoeken die in de Meent zijn uitgevoerd naar alternatieven voor aardgas. Uiteindelijk kwamen hier drie alternatieven uit die mogelijk en financieel het meest aantrekkelijk zijn voor de woningen in de Hilversumse Meent: een bronnet, de warmtepomp met bodemlus (water/water) en de warmtepomp met buitenunit (lucht/water). 

Jan-Peter Pols van onderzoeksbureau DWA vertelde meer over de beide varianten van de warmtepomp. Hubert Bloemen van De Warmte Maatschappij legde uit hoe een bronnet werkt.  

Dit jaar wil woningcorporatie de Alliantie een pilot doen met een bronnet. Lees meer hierover op de pagina 'Onderzoeken'.

Gestelde vragen met antwoorden 

Over warmtepompen

Wat is een gemiddeld verbruik van een warmtepomp?
Zo'n 2.000-3.000 kWh per jaar. In plaats van 1m3 gas verbruikt u dan 2 tot 2,5 kWh stroom.

Is een warmtepomp altijd nodig? 
Een warmtepomp is een van de meest efficiënte alternatieven voor aardgas.  

Staat een warmtepomp altijd, of kan een warmtepomp ook aan de muur hangen? 
Er zijn verschillende modellen, staande of hangende modellen. 

Als iedereen een warmtepomp neemt, kan het net dat mogelijk niet aan. Kunnen zonnepanelen dat ondervangen? 
Gedeeltelijk. Maar die warmtepomp heeft de meeste elektriciteit nodig in de winter, en zonnepanelen werken het beste in de zomer.  

Over de warmtepomp met bodemlus

Wat voor warmte geeft een warmtepomp met bodemlus? 
De warmtepomp warmt het water op naar 55 à 60 graden. Dat gaat door de leidingen in uw huis. Ter vergelijking: de cv-ketel warmt het water op naar 70 à 90 graden.

Mag ik van de gemeente een bodemlus in de tuin laten aanleggen? 
Ja, dat mag. U kunt een bodemlus ook samen met uw buren laten aanleggen of delen. 

Hoe diep gaat de bodemlus de grond in? 
Dat varieert, maar gaat vaak zo'n 150 meter diep.  

Hoe zit het met waterwingebied? Daar mag je toch niet zomaar de grond in boren? 
De Hilversumse Meent ligt niet binnen een waterwingebied. Daarnaast is een bodemlus een gesloten bron. De leiding gaat de grond in en weer uit. Er gebeurt in principe dus niets met de bodem. Dus in bijna alle gevallen mag je een bodemlus aanleggen.   

Als we allemaal een bodemlus aanleggen, heeft dat dan effect op elkaar?  
Als je de bodemlussen dicht bij elkaar aanlegt, hebben ze inderdaad effect op elkaar. Dus probeer ze slim aan te leggen. U bijvoorbeeld in de voortuin, en uw buurman in de achtertuin. Of laat samen een bodemlus aanleggen. Denk aan een afstand van zo'n zes meter uit elkaar. 

Over het bronnet

Bij een bronnet krijg ik ook een warmtepomp in mijn woning. Die zit aan het bronnet gekoppeld. Kan ik dan in mijn woning individueel instellen hoe warm mijn woning wordt? 
Bij aansluiting aan het bronnet krijgt u een nieuwe thermostaat. Daarmee kunt u zelf aangeven hoe warm of koud u het wilt hebben in uw woning. Net als nu. U kunt ook koelen in uw woning.  

Wat betekent het aansluiten op een bronnet voor mijn elektriciteitskosten? 
Niets. U neemt namelijk warmte af, geen elektriciteit. Uw elektriciteitsrekening wordt dus niet hoger. In plaats van een gasrekening krijgt u dan een warmterekening. De warmtepomp die in uw woning komt te staan, wordt dus ook niet aangesloten aan uw eigen meterkast.  

Hebben zonnepanelen nog zin bij een bronnet? 
Ja, voor uw eigen stroomverbruik. Zoals koken op uw inductieplaat en elektrische apparaten. Hiervoor behoudt of sluit u ook zelf een contract met een energieleverancier.  

Wat kost een bronnet per huis? 
Dat is nu voor particulieren nog niet duidelijk en is mede afhankelijk van subsidies.

Wordt er een model uitgerekend voor een bronnet voor particuliere woningen? 
Daar zijn we mee bezig. Als daar meer over bekend is, laten we dat weten.  

Als je met een bronnet warmte uit de bodem haalt, dan wordt de bodem toch kouder? 
Als je teveel warmte uit de bodem haalt wel. Dus je moet voorkomen dat de bodem te koud wordt. Dat moet worden doorgerekend.  

Moet ik voor het bronnet mijn radiatoren vervangen? 
Ja, u heeft convectoren nodig die werken met een lage watertemperatuur, die dus efficiënter werken. Of u moet radiatoren bijhangen. Als u vloerverwarming heeft, hoeft u niets te doen. 

Moet het water niet warmer zijn dan 40 graden in verband met legionella? 
Dit geldt inderdaad voor tapwater. Voor het tap- en douchewater is er een apart element dat zorgt dat dat water op de juiste temperatuur is om legionella te voorkomen.  

Is een bronnet hetzelfde als stadswarmte? 
Nee.  

Over onderzoek naar alternatieven voor aardgas

Hoe zit het met waterstof? 
Momenteel lijkt het erop dat waterstof alleen voor industrie en mogelijk voor kantoren zal worden ingezet. En dus nog niet voor woningen. Er worden ook testen gedaan wat er met de huidige aardgasleidingen gebeurt als er waterstof doorheen gaat. Om te kijken of die leidingen er wel tegen kunnen. Waterstof is dus geen makkelijk alternatief. 

Op de Wandelmeent wordt al gebruikgemaakt van alternatieve warmtevoorziening. Worden resultaten daarvan ook meegenomen? 
De resultaten krijgen we via woningcorporatie G&O. Die hebben we ook gebruikt bij eerdere onderzoeken. 

Over het project

Hoe wordt de subsidie uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) besteed? 
Het grootste deel gaat naar de woningen. Kosten voor inhuur van personeel en dit soort themabijeenkomsten mogen beperkt betaald worden uit de PAW-subsidie en betaalt de gemeente zelf. De beschikbare subsidie per woning blijft voor de woningen gereserveerd en wordt niet besteed aan proceskosten. 

Wordt het zuidelijke deel van de Meent ook aangemeld voor het Programma Aardgasvrije Wijken? 
Nee, daarvoor is het noordelijk deel van de Meent gekozen vanwege de verdeling huur- en koopwoningen en de mogelijkheid om een gebied met ongeveer 600 woningen af te bakenen. Dat was een van de voorwaarden van het Rijk. En alle kennis die we opdoen in het noordelijk deel van de Meent, delen we en kunnen we inzetten voor de rest van de wijk en de rest van Hilversum. Bewoners buiten het projectgebied kunnen wel gebruikmaken van de subsidie uit het Hilversums Isolatie Programma (HIP). Meer hierover kunt u lezen op
www.hilversum.nl/hip.  

Wanneer wordt een klankbordgroep betrokken? 
Er is een bewonersraad: een paar bewoners die dienen als klankbordgroep. Aan hen leggen we onze aanpak en resultaten voor, en zij geven bijvoorbeeld advies over hoe we bewoners kunnen betrekken. Als u interesse heeft om deel te nemen in de bewonersraad, kunt u meer lezen op de pagina 'Bewonersraad'.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen