Juni 2021: Vragenlijst

564 keer bekeken 0 reacties

In juni 2021 hebben we een vragenlijst verstuurd. Hierin vroegen we Meentbewoners naar wat ze al weten van het project Meent Aardgasvrij, welke kansen ze zien en welke zorgen ze hebben. In totaal hebben 213 bewoners de vragenlijst ingevuld. Hier vindt u de resultaten.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 63 jaar. 65% van de respondenten woont in een koopwoning. Hieronder ziet u de samenvatting van de resultaten. De resultaten voor huiseigenaren en huurders worden apart weergegeven. Ook kunt u de resultaten per groepje straten bekijken.

Wilt u het volledige rapport ontvangen? Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Samenvatting huiseigenaren

 • Meer dan de helft (59%) van de huiseigenaren vindt verduurzaming van de woning belangrijk. 42% wil de woning nog verder verduurzamen.
 • Een derde van de huiseigenaren is positief over de overstap naar aardgasvrij. Bijna de helft is hier negatief over. De rest is neutraal of heeft geen mening.
 • 35% is positief over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en 36% is hier negatief over.
 • Een derde wil de woning verduurzamen met middelen uit het PAW. 44% twijfelt hier nog over.
 • De grootste zorgen zitten hem in de financiering van de overstap naar aardgasvrij.
 • 29% is nog niet bekend met de nieuwsbrief Meent Aardgasvrij of de website hilversum.nl/meentaardgasvrij. De rest is bekend met (een van) beide.
 • 30% van de huiseigenaren wil alleen geïnformeerd worden en 19% wil de mogelijkheid krijgen om te reageren op een conceptplan. De rest wil op een actievere manier meedenken, bijvoorbeeld in een werkgroep (7%), tijdens bewonersavonden (18%) of via online reactiemogelijkheden (19%).

Samenvatting huurders

 • 63% van de huurders weet dat er plannen zijn om de woningen in de Meent te verduurzamen. Iets meer dan de helft (53%) vindt het ook belangrijk dat de woningen worden verduurzaamd.
 • Twee derde staat open voor eventuele verduurzamingsplannen. 23% staat hier minder positief tegenover, de rest is neutraal.
 • 14% van de huurders is positief over de overstap naar aardgasvrij.
 • 81% van de huurders maakt zich zorgen over de overstap naar een alternatief voor warmte.
 • Het belangrijkste vinden huurders dat de maandlasten betaalbaar blijven en niet omhoog gaan. Dat is de grootste zorg (65%). Woningverbetering vindt een kwart van de huurders belangrijk. Andere zorgen zitten hem voornamelijk in praktische zaken, zoals het gedoe van werkzaamheden (38%) en het niet meer kunnen koken op gas (38%).
 • Over de deelname aan het PAW is 27% van de huurders positief en 41% is juist negatief. De rest is neutraal of heeft geen mening.
 • 38% geeft aan helemaal geen kansen te zien in deelname aan het PAW. 24% ziet als kans dat de energierekening mogelijk omlaag gaat en 22% ziet als kans dat de onrendabele top wordt betaald met geld van het PAW. Een vijfde ziet het PAW als kans om te leren.
 • 36% van de huurders is niet bekend met de nieuwsbrief Meent Aardgasvrij of de website hilversum.nl/meentaardgasvrij. De rest kent (een van) beide.
 • Bij het maken van een buurtenergieplan wil 57% alleen geïnformeerd worden. 3% wil een keer meedenken tijdens een bewonersavond, 19% wil meedenken via online reactiemogelijkheden en 14% wil reageren op het conceptplan.

Samenvatting Kruiden- en Bloemenmeent (koopwoningen)

 • Meer dan de helft (53%) van de bewoners vindt verduurzaming van de woning belangrijk.
 • 12% van de bewoners is positief over de overstap naar aardgasvrij. De helft van de respondenten is hier negatief over. De rest is neutraal of heeft geen mening.
 • 19% is positief over het PAW en 38% is hier negatief over. De rest is neutraal.
 • Driekwart van de bewoners twijfelt nog of zij hun woning willen verduurzamen met geld van het PAW. 12% wil dit wel doen en 13% wil dit niet doen.
 • Het merendeel van de bewoners (87%) maakt zich zorgen over de overstap naar aardgasvrij. De grootste zorgen zitten hem in de financiering van de overstap naar aardgasvrij, of de oplossing wel duurzaam is en in keuzevrijheid voor de oplossing in de eigen woning.
 • 40% van de bewoners wil alleen geïnformeerd worden en 27% wil de mogelijkheid krijgen te reageren op een conceptplan. De rest van de bewoners wil via online reactiemogelijkheden meedenken (13%), meedenken tijdens een bewonersavond (13%) of in een werkgroep (7%).

Samenvatting Riet-, Mossen-, Varen- en Kroosmeent (koopwoningen)

 • Meer dan de helft (56%) van de bewoners vindt het verduurzamen van de woning belangrijk.
 • Een derde van de bewoners is positief over de overstap naar aardgasvrij. 44% is hier negatief over. De rest is neutraal.
 • 40% van de bewoners is positief over het PAW en 36% is hier negatief over.
 • 38% wil de woning verduurzamen met geld van het PAW. Een kwart wil dit niet, de rest twijfelt.
 • Een meerderheid (73%) maakt zich zorgen over de overstap naar aardgasvrij. De grootste zorgen zitten hem in de financiering van de overstap naar aardgasvrij, keuzevrijheid voor de oplossing in de eigen woning, of de oplossing overlast veroorzaakt en of deze duurzaam is.
 • 24% van de bewoners wil actief meedenken tijdens een bewonersavond en 10% wil in een werkgroep meedenken. 19% wil de mogelijkheid krijgen om te reageren op een conceptplan, 17% wil meedenken via online reactiemogelijkheden en 24% wil alleen geïnformeerd worden.

Samenvatting Distel-, Klaver- en Grasmeent (huurwoningen)

 • Meer dan de helft (52%) van de huurders vindt verduurzamen van de woning belangrijk.
 • 67% geeft aan open te staan voor eventuele verduurzamingsplannen. 12% staat hier minder positief tegenover, 14% staat er neutraal tegenover en 7% geeft aan dat de woning al volledig verduurzaamd is.
 • 24% van de huurders is positief over het PAW. De helft is negatief en de rest is neutraal.
 • 12% is positief over de overstap naar aardgasvrij. 62% is negatief en de rest is neutraal.
 • De grootste zorgen zitten hem in mogelijk hogere maandlasten en huur, gedoe van werkzaamheden rond de woning en niet meer kunnen koken op gas. 
 • 67% van de huurders wil alleen geïnformeerd worden. De rest wil actiever betrokken zijn en wil reageren op een conceptplan (12%), meedenk via online reactiemogelijkheden (17%) of tijdens een bewonersavond (2%).

Samenvatting Zegge-, Lisse-, Biezen- en Pluimenmeent (koopwoningen)

 • Meer dan de helft (68%) van de bewoners vindt het verduurzamen van de woning belangrijk.
 • 36% is positief over de overstap naar aardgasvrij, 48% is negatief. De rest is neutraal.
 • 32% is positief over het PAW. Een derde is negatief en 35% is neutraal.
 • 29% van de bewoners wil de woning verduurzamen met geld van het PAW. 47% twijfelt hier nog over en 24% wil dit niet.
 • Bijna alle bewoners (94%) maken zich zorgen over de overstap naar aardgasvrij. De grootste zorgen zitten hem in de financiering van deze overstap en of de oplossing wel duurzaam is.
 • 41% van de bewoners wil alleen geïnformeerd worden. De rest wil actiever meedenken via online reactiemogelijkheden (29%), tijdens een bewonersavond (9%), in een werkgroep (3%) of wil reageren op een conceptplan (18%).

Samenvatting Zegge-, Lisse-, Biezen- en Pluimenmeent (huurwoningen)

 • 44% van de huurders vindt het verduurzamen van de woning belangrijk en 18% is neutraal.
 • Een meerderheid van de huurders (73%) geeft aan open te staan voor eventuele verduurzamingsplannen. 24% staat hier minder positief tegenover, 6% staat er neutraal tegenover en 3% geeft aan dat de woning al volledig verduurzaamd is.
 • 36% van de huurders is positief over het PAW. 27% is negatief en 31% is neutraal.
 • Een kwart van de huurders is positief over de overstap naar aardgasvrij. Een derde is negatief en de rest is neutraal.
 • De grootste zorgen zitten hem in mogelijk hogere maandlasten en huur.
 • 44% van de huurders wil alleen geïnformeerd worden. De rest wil actiever meedenken via online reactiemogelijkheden (22%), tijdens een bewonersavond (3%) of wil reageren op een conceptplan (17%).

 

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen