Besluiten 19 december 2022

01-02-2023
285 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 19 december 2022.

  • De regiegroep is akkoord met het voorstel voor een monitoringsaanpak voor de verschillende pilots in de Meent, met aanvullende monitoringsaspecten
  • De regiegroep heeft kennisgenomen van de uitgevoerde vergelijking van de energieconcepten (pilots)
  • De regiegroep stemt in met een aanbod om ook stapsgewijze keuzemogelijkheden aan te gaan bieden aan bewoners in het PAW-gebied. Dit vooruitlopend op een definitieve totaalaanpak voor een aardgasvrije woning
  • De regiegroep neemt kennis van de leerervaringen van de kwartiermaker

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen