Besluiten 29 augustus 2022

20-10-2022
345 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 29 augustus 2022.

  • De regiegroep stemt in met het voorstel voor het participatiekader, onder voorbehoud van een aantal aanpassingen. In het participatiekader staan de uitgangspunten voor de participatietrajecten van de deeltrajecten. Het doel van het kader is dat in alle deeltrajecten vanuit hetzelfde kader wordt gewerkt.
  • De regiegroep stemt in met de voortgangsnotitie van de werkgroep 'arrangementen en maatregelenpakketten', over de voortgang van de werkzaamheden.

De toelichting op de besluiten van de regiegroep kunt u opvragen via meentaardgasvrij@hilversum.nl.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen