Besluiten 20 december 2021

31-01-2022
260 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 20 december 2021.

  • De regiegroep is akkoord met het oprichten van de werkgroep arrangement en maatregelenpakket (WAM). Deze WAM wordt opgericht voor het begeleiden en versnellen van de ontwikkeling van het arrangementenmodel en maatregelpakketten. De regiegroep geeft daarbij opdracht om tijdens het volgende overleg terug te komen met een projectvoorstel. 
  • De regiegroep besluit de website www.hilversum.nl/meentaardgasvrij onder te gaan brengen onder het systeem van www.bouwenaanhilversum.nl, maar met een eigen look en feel. Hiervoor wordt eenmalig 4000 euro vrijgemaakt en structureel 500 euro per jaar. De kosten voor deze aanpassingen worden gedekt door de gemeente uit de projectbegroting voor de Meent.
  • De regiegroep is akkoord met het opstellen van een bewonersraad. Deze bewonersraad dient de bewoners te vertegenwoordigen en kan meedenken over en adviseren op voorstellen die voorgelegd worden aan de regiegroep. Wel verzoekt de regiegroep om terug te komen met een voorstel (vergelijkbaar met het voorstel WAM) tijdens het eerstvolgende overleg van de regiegroep.
  • De regiegroep heeft ingestemd met het voorstel van de kwartiermaker om een extra vergadering te organiseren waarin de business case over kostenneutraliteit wordt besproken en het Energiedienstenbedrijf een presentatie geeft (17 januari). Op 24 januari zal de regiegroep het afgelopen jaar evalueren en vooruitblikken op het aankomende jaar.

De toelichting op de besluiten van de regiegroep kunt u opvragen via meentaardgasvrij@hilversum.nl.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen