Bewonersraad

Er is een bewonersraad opgericht. Deze raad bestaat uit bewoners van zowel huur- als koopwoningen. Ze adviseren ons gevraagd en ongevraagd over dit project.

Vindt u het leuk om met ons mee te denken en ons te adviseren? Er zijn nog plekken beschikbaar in de bewonersraad. Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Stuur ons dan een mailtje: meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Wat doet de bewonersraad precies?

De bewonersraad adviseert over besluiten die de regiegroep neemt en activiteiten die zij organiseert, bijvoorbeeld over communicatie, planning, het buurtenergieplan en de arrangementen. Stichting Hilversumse Meent legt deze adviezen vervolgens voor aan de regiegroep. De bewonersraad wordt ondersteund door Stichting Hilversumse Meent en de gemeente Hilversum.

De bewonersraad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn in het wijkcentrum en duren maximaal 1,5 tot 2 uur. De voorbereidingstijd, zoals het lezen van stukken, kost ongeveer 2 tot 4 uur. Deelnemers aan de bewonersraad krijgen een kleine vergoeding.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen