Submenu

Beeldvormende avond Omgevingsvisie voor Raadsleden

Esther Cohen 11-09-2023 65 keer bekeken 0 reacties

Begin

14-09-2023 om 20:00

Einde

14-09-2023 om 22:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Raadhuis

Onderstaande brief is naar de Raad gestuurd:

Geachte raadsleden,

Op 19 juli 2023 heeft u met amendement A23/94 besloten een aantal onderdelen van het raadsvoorstel ‘zienswijzennota Omgevingsvisie’ verder te willen bespreken met het college, allereerst beeldvormend.


In het bijzonder gaat het daarbij om:

  • Een gesprek over het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Monumenten, het advies van de commissie MER en de voorgestelde uitwerking daarvan door het college (bijlagen D, E enF uit het raadsvoorstel).
  • Nadere toelichting door het college van het ‘voortschrijdend inzicht’ dat in de zienswijzennota was opgenomen.
  • Een gesprek over het eindproduct: wat is het beeld als we alles bij elkaar leggen?

In overleg met de griffie is 14 september 2023 beschikbaar voor een beeldvormende sessie van 20:00 tot 22:00 uur in het raadhuis. Wij nodigen u hier graag voor uit.

Doel

Het doel van de beeldvormende sessie is om u verder te informeren en met elkaar van gedachten te wisselen over de hiervoor genoemde onderwerpen. Uiteraard is er gelegenheid om beeldvormende vragen over deze onderwerpen te stellen. Daarnaast verkennen wij graag met u de verdere bestuurlijke route.

Programma

 

  1. Introductie door wethouder Walters
  2. Het advies van de commissie MER en bijlage D (concretiseren van doelen) (30 min)
  3. Het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten en de uitwerking daarvan in bijlagen E (Ruimtelijke Kwaliteit) en F (gebiedsagenda’s) (30 min)
  4. Het voortschrijdend inzicht (10 min)
  5. Het eindproduct (20 min)
  6. De verdere bestuurlijke route (10 min)
  7.  Afsluiting

Namens het college zal wethouder Walters aanwezig zijn, met ondersteuning van Eric Bakker (projectleider Omgevingsvisie) en Michel Beuving (senior planoloog).

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen