Stikstof: hoe zit het in Hilversum?

Belangrijk

Op dit moment heeft de gemeente nog geen duidelijkheid over de aanpak van stikstof. Eerst is het Rijk en daarna de provincie aan zet om een aanpak te formuleren. Tot die tijd kan de gemeente hier geen uitspraak over doen. Voor meer informatie verwijst de gemeente naar de website van provincie Noord-Holland.

Stikstof is veel in het nieuws, landelijk en in Hilversum. Maar waarom eigenlijk? Wat is stikstof en waarom heeft het te maken met onze natuur en gezondheid? Op deze pagina vertellen we er iets meer over.

Stikstofaanpak van het Rijk

Om de natuur te laten herstellen en te versterken, moeten we zorgen dat er minder reactieve stikstof in natuurgebieden terechtkomt. Daar zijn in de Europese Unie afspraken over gemaakt. Het Rijk heeft hiervoor doelen opgesteld en de opgave is groot: 50% procent minder stikstofuitstoot en driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau in 2030. Natura 2000-gebieden zijn 162 natuurgebieden, die onderdeel zijn van een Europees natuurnetwerk.

Door de doelen van het Rijk hierboven beschreven, krijgen boeren te maken met nieuwe regels. Want stikstofoxiden en ammoniak (dat wat heel veel in mest zit dat boeren uitstrooien over hun land) zijn schadelijk voor de natuur als er te veel van in de bodem terechtkomt. Via de bodem en het grondwater stroomt het ook de natuurgebieden in.
Behalve de landbouw stoten grote industrieën en de luchtvaart ook veel stikstof uit. Bouwprojecten evenzo; stikstof komt dan bijvoorbeeld vrij door vrachtwagens die materiaal vervoeren. En ook gewone auto’s vergroten de hoeveelheid schadelijke vormen van stikstof.

Hoe zit het in Hilversum?

Het Rijk heeft ook in Hilversum gebieden aangewezen waar stikstof een probleem is. Bijvoorbeeld voor de twee Natura 2000-gebieden waar Hilversum naast ligt: het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. Maar ook voor andere natuurgebieden, zoals die van het Goois Natuurreservaat.

Meer data en kaarten kunt u inzien op Open Hilversum.

Er wordt gezocht naar oplossingen voor de hele provincie, en oplossingen per gebied. Op dit moment heeft de gemeente echter nog geen duidelijkheid over de aanpak van stikstof. Eerst is het Rijk en daarna de provincie aan zet om een aanpak te formuleren. Tot die tijd kan de gemeente hier geen uitspraak over doen. Voor meer informatie verwijst de gemeente naar de website van provincie Noord-Holland.

Voor wie meer wil weten: Wat is stikstof eigenlijk?

Stikstof is een gas dat overal om ons heen is. Het is niet schadelijk. Maar stikstof kan zich ook hechten aan zuurstof of waterstof. Dan ontstaat reactieve stikstof, zoals stikstofoxide of ammoniak. Stikstofoxiden komen vooral uit uitlaatgassen van verkeer en uitstoot van industrie. Ammoniak komt met name van dieren in de veehouderij. Teveel van deze reactieve stikstof is wél schadelijk voor mens en natuur.

Hierdoor verzuurt de bodem, waardoor planten die niet tegen een zure omgeving kunnen verdwijnen. Ook groeien planten die van stikstof houden, zoals brandnetels en gras, veel sneller. Zij overwoekeren dan andere planten en leefgebieden van dieren. Hierdoor verdwijnen sommige planten en de insecten en vlinders die van die planten leven. Daardoor neemt de biodiversiteit af. Lees meer over stikstof op de website van Milieu Centraal of de Rijksoverheid.

 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen