Voorbereiding Hoviusstraat

In de bocht van de Hoviusstraat ligt een volledig versteende speelplek, die niet veel meer wordt gebruikt. Je vindt er twee wipkippen, een schommel en een klimtoestel met glijbaan in het zand. Naast de speelplek staan een aantal bomen. Maar de speelplek zelf kan een stuk groener. Wat vindt u?

Werkzaamheden in het najaar
Om verschillende redenen lukt het helaas niet om de speelplek voor de zomer van 2024 af te maken. We vinden het belangrijk dat de speelplek in de zomervakantie open is. Daarom hebben we besloten om de werkzaamheden in oktober en november uit te voeren. Dat is ook het beste plantseizoen voor bomen. Omwonenden krijgen een brief hierover. Heeft u vragen? Stuur een mail naar programmagroen@hilversum.nl

 

Definitief ontwerp samen gemaakt

In mei kon u uw mening geven tijdens een bijeenkomst en via deze website. Met uw wensen en ideeën heeft de otnwerper een schetsontwerp voor de speelplek gemaakt. Tijdens een bijeenkomst in juli 2023 is dit schetsontwerp aan bewoners gepresenteerd. Bewoners konden vragen stellen en reageren op het schetsontwerp. U kon ook reageren via deze website.

Met deze reacties is het schetsontwerp op kleine punten nog aangepast tot het definitieve ontwerp. Hieronder vindt u het definitieve ontwerp met uitleg en een aantal 3D-visualisaties. Deze visualisaties geven een idee van hoe de speelplek er over een tijd uit kan zien.

 

 

De speelplek aan de Hoviusstraat wordt een levendige en groene plek voor kinderen, buurtbewoners en ouderen. Een plek waar kinderen kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. Verschillende speeltoestellen zorgen samen met speciale 'schaaktafels' en een jeu-de-boulesbaan voor activiteiten voor jong en oud. Het nieuwe ontwerp biedt ruimte aan biodivers groen, eetbaar groen en een aantal bomen om hittestress tegen te gaan.

Spelen

Op de speelplek Hoviusstraat staan verschillende speeltoestellen. Door het midden van de speelplek loopt een pad van tegels om overal te komen. Kinderen kunnen glijden, klimmen en stappen, schommelen en kruipen. Op de speelplek zijn ook een aantal kleine hoogteverschillen om het spelen nog leuker en uitdagender te maken. Aan de westkant van de speelplek zijn houtsnippers als valondergrond gekozen, en aan de oostkant ligt gras onder de speeltoestellen. Beide ondergronden zijn goed toegankelijk en dragen bij aan het natuurlijke beeld van de speelplek.

Ontmoeten

Aan de achterkant van de speelplek is ruimte gemaakt voor een jeu-de-boulesbaan met een aantal banken. Er is een doorsteek in de haag gemaakt zodat de jeu-de-boulesbaan en het grasveld daarachter goed bereikbaar zijn. Op het grasveld kunnen bootcamps en andere activiteiten zelf worden georganiseerd. Vlak naast de jeu-de-boulesbaan op de speelplek staan grote ronde tafels met daarin een schaakbord. Zo is er ruimte voor sport en spel voor jong en oud. En kunnen bewoners meer samenkomen in de wijk.

Groen

Naast de drie bestaande grote bomen zorgen vier nieuwe bomen voor extra schaduw. Op warme dagen wordt de speelplek zo een koele plek in de wijk. Deze bomen zijn niet alleen fijn voor mensen, maar ook voor dieren. Verschillende soorten vogels en insecten kunnen in en rond deze nieuwe bomen leven en voedsel vinden. Op de speelplek komen verschillende soorten planten die zorgen voor meer biodiversiteit. Er komen natuurlijke, ruige plantensoorten en kleurrijke plantensoorten die samen een mooi geheel vormen. Een goed voorbeeld hiervan is de Ooievaarsbek. Bij de schaaktafels komen ook eetbare planten, bijvoorbeeld frambozen. Als de bewoners samenkomen, is er dan in de zomer wat lekkers in de buurt.

 

 

Het belang van groen

Een groene plek in de buurt is niet alleen mooi, maar ook gezond. Het zet kinderen aan tot buitenspelen en volwassenen aan tot een wandeling door de straat of een praatje met buurtgenoten. Natuur in de buurt werkt ontspannend, is goed voor de lichaamsbeweging en je krijgt frisse, schone lucht binnen. Meer groen is ook fijn op warme dagen. Bomen en struiken zorgen dan voor verkoeling en schaduw. Tot slot is meer natuur in de stad goed voor kleine dieren en insecten.

Het groener maken van speel- en ontmoetingsplekken is daarom een belangrijk project binnen het Programma Groen. Lees meer over groen in Hilversum.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen