Natuurinclusief (ver)bouwen en isoleren? Graag.Op deze pagina lees je alles over wat natuurinclusief bouwen en isoleren is, hoe je dat kunt doen en vind je links naar andere nuttige sites.
Submenu

Hoe natuurinclusief (ver)bouwen en isoleren?

Natuurinclusief (ver)bouwen en verduurzamen kan op verschillende manieren. Voer bouwwerkzaamheden uit op een dier- en natuurvriendelijke manier. Of zorg voor voorzieningen, zoals nestkasten of een groen dak. Vergeet ook uw tuin niet!

Rekening houden met dieren bij (ver)bouwen of isoleren

Huismussen, gierzwaluwen en dwergvleermuizen zijn de meest voorkomende beschermde dieren in Hilversum. Deze dieren kunnen in of om uw woning of gebouw leven. Werkzaamheden waarbij beschermde diersoorten of hun verblijplaatsen worden verstoord of gedood zijn verboden. Als u zomaar gaat verbouwen, kan dit wel gebeuren. Daarom is het belangrijk dat u op de juiste manier aan de slag gaat.

 • Onderzoek welke dieren in of om uw huis of gebouw voorkomen.
 • Onderzoek of uw werkzaamheden een risicio zijn voor deze dieren of hun verblijfplaatsen
 • Plan uw werkzaamheden in de periode waarin de dieren het minst kwetsbaar zijn
 • Neem maatregelen om de dieren en hun leefomgeving te beschermen

Lees hier hoe u bovenstaande stappen kunt uitvoeren voor huismussen, gierzwaluwen en dwergvleermuizen.

Isoleren?

Houd rekening met kleine dieren. Vraag uw aannemer of isolatiebedrijf om volgens de werkwijze Natuurvriendelijk Isoleren (pdf, 999KB) te werken.

 

Natuurvriendelijk isoleren

 • Gaat u isoleren? Er is een landelijke afspraak om te werken volgens de gedragscode Natuurvriendelijk Isoleren. Als u opdracht geeft aan een bedrijf dat werkt volgens deze gedragscode, voorkomt u het doden of verstoren van dieren en voorkomt u een mogelijk boete. Kijk op www.natuurvriendelijkisoleren.nl voor isolatiebedrijven die werken volgens deze gedragscode.
 • Wilt u als isolatiebedrijf werken volgens deze gedragscode? Kijk op www.natuurvriendelijkisoleren.nl voor informatie over de training die u daarvoor moet volgen.
 • Werkt u met een aannemer en wilt u graag natuurinclusief (ver)bouwen of verduurzamen? De gemeente heeft voor u een checklist gemaakt. In deze checklist staan vragen die u aan uw aannemer kunt stellen om te kijken of uw aannemer natuurinclusief bouwt. Bekijk de checklist (pdf, 145KB).
 • Werkt u aan een nieuwbouw- of herontwikkelingsproject? De gemeente Hilversum heeft een leidraad opgesteld die u helpt om natuurinclusief te bouwen op basis van omvang en locatie van uw project. Deze leidraad legt een ecopuntensysteem uit dat de gemeente heeft ontwikkeld. Dit systeem helpt u te kiezen welke voorzieningen het beste passen bij uw project. Bekijk de leidraad Natuurinclusief Bouwen (pdf, 506KB).
 • Hebben uw werkzaamheden gevolgen voor beschermde dieren? Dan moet u toestemming vragen voordat u start met uw werkzaamheden. Een ecoloog kan u helpen bij zo'n aanvraag. Lees meer op www.hilversum.nl

Groene omgeving voor dieren

Leven er kleine dieren in uw huis of gebouw? Zij hebben niet alleen een verblijfplaats nodig. Ook de omgeving rond hun verblijfplaats kunt u voor hen aanpassen.

 • Zorg voor groen in de buurt van de verblijfplaatsen: een groene tuin, groen dak of groene gevel. Struiken, bomen, planten en bloemen: daar halen dieren water en voedsel. In bomen, hagen of struiken kunnen zij schuilplekken vinden.
 • Houd uw tuin zo donker mogelijk. Veel dieren die 's nachts leven, hebben last van verlichting.
 • Toch licht in uw tuin? Gebruik dan amberkleurig licht dat omlaag gericht is. Zorg dat het licht bijvoorbeeld 's nachts uit is of op een bewegingssensor werkt.
 • Staat uw woning of gebouw in een groene omgeving? Dan helpt u dierne het beste door nestkasten in of op uw woning of gebouw te plaatsen.
 • Staat uw woning of gebouw in een minder groene buurt? Dan helpt u dieren het beste door voor meer groen te zorgen.

 

 
 

Huismus

Hoe weet ik of er huismussen in mijn huis broeden?

Huismussen broeden het liefst in huizen met dakpannen. Ze maken hun nesten meestal onder de eerste rij dakpannen bij de dakgoot. Huismussen zijn meestal het hele jaar rond hun nestplaats aanwezig. Tjilpende mussen in de dakgoot zijn vaak een teken dat ze onder de dakpannen broeden. Let ook op mussen die nisjes of nestkasten invliegen. In strenge winters zoeken zij hun oude nesten op voor beschutting.

Welke werkzaamheden zijn een risico voor de huismus?

 • Na-isolatie van het dak. Vooral de ruimte tussen dakpan en dakbeschot, met bijvoorbeeld ‘isoparels’
 • Vogelschroot plaatsen. Dat wordt aan de onderkant van een dakvoet geplaatst en voorkomt dat vogels onder de dakpannen of het dakbeschot kruipen en nesten maken
 • Dakkapellen plaatsen
 • Scheefliggende of gebroken dakpannen herstellen
 • Losse of gescheurde loodslabben herstellen
 • Dakgoten onderhouden of herstellen

Kwetsbare periode

De huismus broedt in de periode maart tot augustus. Dan zijn zij het meest kwetsbaar.

Huismussen beschermen bij uw werkzaamheden

 • Huismussen zijn nuttige dieren en beschadigen uw huis of gebouw niet.
 • Voer uw werkzaamheden uit in september tot maart.  
 • Vertel uw aannemer dat er huismussen zijn. Vraag uw aannemer om rekening te houden met de nesten en de dieren niet te verstoren. Bijvoorbeeld door de nesten na de broedtijd tijdelijk te verplaatsen en na de werkzaamheden weer terug te plaatsen. Bied als dat nodig is andere broedplekken
 • Vraag uw aannemer om rekening te houden met de nesten en de vogels niet te verstoren.
 • Plaats vogelschroot onder de tweede rij dakpannen. Zo kunnen huismussen onder de eerste rij broeden. Of plaats vogelvides (speciale mussennestkasten) onder de eerste rij dakpannen.
 • Verdwijnen er nesten door uw werkzaamheden? Zorg dan voor nieuwe mogelijkheden voor nesten. Bijvoorbeeld een mussenkast. 

Gierzwaluw

Hoe weet ik of er gierzwaluwen in mijn huis broeden?

Overdag zijn de gierzwaluwen op jacht. Vroeg in de avond gaan ze terug naar hun nest. Rond de schemering vliegen de gierzwaluwen laag door de straat. Ziet u de vogels zich voorbereiden om uw huis of gebouw in te vliegen? Of ziet u ze wegkruipen onder uw dakpannen? Dan is de kans groot dat ze in uw huis broeden. De gierzwaluw broedt graag onder dakpannen, dakranden en dakgoten. Soms broeden zij in andere nisjes of in een nestkast.

Welke werkzaamheden zijn een risico voor de gierzwaluw?

 • Na-isolatie van het dak. Vooral de ruimte tussen dakpan en dakbeschot, met bijvoorbeeld ‘isoparels’
 • Dakkapellen plaatsen
 • Scheefliggende of gebroken dakpannen herstellen
 • Losse of gescheurde loodslabben herstellen
 • Dakgoten onderhouden of herstellen

Kwetsbare periode

Gierzwaluwen leggen eieren vanaf begin mei. De jongen worden geboren in juni. Tot begin augustus voeden zij de jongen op. In de periode mei tot juli is de vogel dus het meest kwetsbaar. 

Gierzwaluwen beschermen bij uw werkzaamheden

 • Gierzwaluwen zijn nuttige dieren en beschadigen uw huis of gebouw niet.
 • Voer uw werkzaamheden uit tussen september en april.  
 • Let op met steigers plaatsen. Gierzwaluwen hebben een aanvliegroute nodig van en naar hun nest
 • Het is beter om niet in de kwetsbare periode te werken, zodat er minder risico is dat u de vogels verstoord. 
 • Vertel uw aannemer dat er gierzwaluwen zijn. Vraag uw aannemer om rekening te houden met de nesten. Bijvoorbeeld door de nesten na de broedtijd tijdelijk te verplaatsen en na de werkzaamheden weer terug te plaatsen. Bied als dat nodig is andere broedplekken aan en verstoor de vogels niet. 
 • Verdwijnen er nesten door uw werkzaamheden? Zorg dan voor nieuwe mogelijkheden voor nesten. Bijvoorbeeld met gierzwaluwkasten.

Dwergvleermuis

Hoe weet ik of er huismussen in mijn huis broeden?

Vleermuizen wisselen regelmatig van verblijfplaats. In de winter overwinteren ze in grotere gebouwen. In de zomer wonen ze in kleinere gebouwen zoals woonhuizen of gebouwen dicht bij water of natuurgebieden. De meeste vleermuizen verblijven in spouwmuren van huizen en andere gebouwen. Daar merkt u als bewoner meestal niets van. 

U kunt ontdekken of er vleermuizen in uw huis of gebouw zijn door op ramen, vensterbanken en muren te zoeken naar vleermuiskeutels. Ze zien eruit als zwarte hagelslagjes en u kunt ze tussen uw vingers makkelijk kapot knijpen. Kijk daarnaast in de vroege ochtend rond zonsopkomst rond uw huis of u vleermuizen langs en voor de gevel ziet vliegen. Vaak draaien vleermuizen een paar rondjes in de lucht voordat ze op de muur landen en naar binnen kruipen. 

Welke werkzaamheden zijn een risico voor de dwergvleermuis?

 • Na-isolatie van het dak. Vooral de ruimte tussen dakpan en dakbeschot, met bijvoorbeeld ‘isoparels’
 • Na-isolatie van een spouwmuur: de ruimte tussen de buitenmuur en de binnenmuur vullen met isolatiemateriaal
 • Vogelschroot plaatsen. Dat wordt aan de onderkant van een dakvoet geplaatst en voorkomt dat vogels onder de dakpannen of het dakbeschot kruipen en nesten maken
 • Dakkapellen plaatsen
 • Scheefliggende of gebroken dakpannen herstellen
 • Losse of gescheurde loodslabben herstellen
 • Dakgoten onderhouden of herstellen

Kwetsbare periode

Vleermuizen zijn het meest kwetsbaar in de zomer en de winter. Dan kunnen er grote groepen vleermuizen tegelijk zijn. In de zomer, tussen half mei en eind juli hebben vleermuizen jongen. De jongen kunnen de eerste weken na hun geboorte nog niet vliegen. In de winter zijn vleermuizen in winterslaap. Als ze verstoord worden, hebben ze minimaal een half uur nodig om uit hun winterslaap te komen. Hierdoor kunnen ze niet of pas te laat reageren op veranderingen in hun omgeving.  

Dwergvleermuizen beschermen bij uw werkzaamheden

 • Vleermuizen zorgen bijna nooit voor overlast en beschadigen uw huis of gebouw niet. 
 • Vleermuizen zijn over het algemeen ongevaarlijk, maar raak ze niet aan. Er is een kleine kans dat ze bijten uit zelfverdediging en kunnen een ziekte overbrengen. 
 • Voor en na de kraamtijd van vleermuizen kunt u de verblijfplaats van vleermuizen onaantrekkelijk maken. U kunt gaten boren om tocht in de spouwmuur te laten komen.
 • U kunt ‘exclusion flaps’ ophangen. Dit zijn kleppen voor een opening in uw spouwmuur. Hierdoor kunnen vleermuizen wel naar buiten komen, maar niet meer naar binnen gaan. Dit mag u niet doen tijdens de kraamtijd (half mei tot eind juli). Jongen blijven namelijk soms achter in de verblijfplaats als de moeder voedsel gaat zoeken. Bij bekende vleermuis-verblijfplaatsen heeft u toestemming nodig om dit te doen. Lees meer hierover op www.hilversum.nl
 • Overwinteren vleermuizen in uw huis of gebouw, maar wilt u renoveren of verbouwen? Dan is maatwerk nodig. In overleg met een vleermuisexpert kunt u een plan maken hoe om te gaan met de vleermuizen voor, tijdens en na uw renovatie of verbouwing.
 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen