Groene Stad Challenge

Gemeente Hilversum heeft meegedaan aan de Groene Stad Challenge 2021. De Groene Stad Challenge geeft op basis van satellietbeelden, luchtfoto's en andere data informatie over hoe groen een gemeente is, per wijk of buurt. Voor een periode van 3 jaar wordt dit onderzoek gedaan. Dit helpt ons een beter inzicht te krijgen in het groen binnen de bebouwde kom van de gemeente.

De Groene Stad Challenge geeft onder andere beter inzicht in welke wijk het groenst is, en een eerste beeld van waar ruimte is voor bomen, hoeveel tuinen vergroend kunnen worden en waar zinloze verharding vervangen kan worden door groen. Kort gezegd: van asfalt en tegels naar meer groen en natuur.

De inzichten en data kunnen we gebruiken bij de voorbereiding van projecten om Hilversum groener te maken. De Groene Stad Challenge is een van de informatiebronnen die gebruikt is in het Programma Groen. Het Programma Groen Hilversum 2040 is op 7 december 2022 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer info over de Groene Stad Challenge op www.groenestadchallenge.nl.
Of download het rapport Groene Stad Challenge (pdf, 44,5MB).

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen