Gebiedsagenda Zuidwest
Submenu

Gebiedsagenda Zuidwest

We werken aan economisch vitale, veilige en aantrekkelijke bedrijvenparken in Zuidwest Hilversum. Dit doen we door een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte gebiedsagenda op te stellen voor de bedrijventerreinen Kerkelanden, Zeverijnstraat en Havenkwartier in Zuidwest. De Gebiedsagenda bestaat uit een visie en een pakket aan maatregelen. Met de visie schetsen we een toekomstbeeld voor het gebied in 2040. Dit loopt gelijk met de Omgevingsvisie. Het maatregelenpakket dat wordt opgesteld is voor de komende vier jaar.

In de gebiedsagenda kijken we voor wat betreft de visie, gelijk aan de Omgevingsvisie, door tot aan 2040. Daarnaast formuleren we een concreet uitvoeringsprogramma gericht op een periode van vier jaar, 2024-2027.

Gebiedsfoto Zuidwest

In 2022 is een gebiedsfoto van Zuidwest gemaakt. De gebiedsfoto geeft inzicht in de huidige stand van zaken van Zuidwest. In maart 2023 is de startnotitie om tot een gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest te komen door de gemeenteraad vastgesteld.

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen