Gebiedsagenda centrum
Submenu

Participatie

Graag betrekken we bewoners, ondernemers, partners en bezoekers van het centrum van Hilversum bij het opstellen van de Gebiedsagenda Centrum. Via onder andere workshops, dit platform en een bijeenkomst hebben we met velen van u gesproken over de ambities en opgaven voor het centrum.

Workshops en gesprekken

Bewonersbijeenkomst op 14 september

Tijdens een bijeenkomst bij Boekhandel Voorhoeve op 14 september 2022  gingen zo'n 50 bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum met de gemeente en elkaar in gesprek over hoe we gezamenlijk tot een levendig en toekomstbestendig centrum voor Hilversum komen. Tijdens de bijeenkomst werd voortgeborduurd over de ambities en opgaven voor het centrum. Hiervoor is gebruik gemaakt van de opbrengsten uit eerdere participatie voor onder andere Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie en programma Groen.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Bijeenkomsten met partners

De gemeente is ook in gesprek met (maatschappelijke) samenwerkingspartners, ondernemers en vastgoedeigenaren om tot een gedragen Gebiedsagenda te komen. Voor deze partners organiseert de gemeente twee workshops in september en oktober.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van 12 september 2022

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van 31 oktober 2022

In gesprek met jongeren

Samen met Versa Welzijn is de gemeente in gesprek met jongeren. De jongeren zijn belangrijke gebruikers van het centrum, nu en in de toekomst.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst

In gesprek met de Kindergemeenteraad

Op 12 oktober 2022 ging de gemeente in gesprek met de Kindergemeenteraad over de toekomst van het centrum.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Concept Gebiedsagenda Centrum en reactiemogelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2023 de concept Gebiedsagenda Centrum akkoord  gegeven. Vervolgens kregen betrokkenen van het centrum van Hilversum tot 30 april 2023 de mogelijkheid om op de concept Gebiedsagenda Centrum te reageren. De reacties zijn, waar mogelijk, verwerkt in de Gebiedsagenda Centrum.

Bestuurlijke besluitvorming

Collegebesluit

Op 30 mei 2023 heeft het college  van burgemeester en wethouders besloten de Gebiedsagenda Centrum te agenderen voor de raadscommissie economie & bestuur op 5 juli. En te agenderen voor besluitvorming in de gemeenteraad op 19 juli 2023.

Raadsbesluit

Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten de Gebiedsagenda Centrum vast te stellen en hier een aanvullend budget voor beschikbaar te stellen. U kunt de gebiedsagenda en overige stukken hier raadplegen (onder agendapunt 14).

 


logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen