Gebiedsagenda CentrumEen levendig en toekomstbestendig centrum voor Hilversum: denkt en doet u met ons mee?

Gebiedsagenda Centrum

Het centrum van Hilversum vormt met zijn winkels, horeca, bioscoop, filmtheater, poppodium, museum en de markt een belangrijke plek voor Hilversummers en de regio. Maar het centrum van Hilversum heeft ook last gehad van de gevolgen van de coronacrisis. De leegstand van winkels is opgelopen. De bezoekers en bestedingen nemen weer toe, maar nog niet op het niveau van voor corona.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het centrum. Zo is het Marktplein opgeknapt en zijn de parkeermogelijkheden voor fietsen verbeterd. Er zijn nog steeds nieuwe plannen gaande, zoals voor de Kerkbrink en het Stationsgebied. Ook komen er nieuwe woningen. Daarnaast zien we nieuwe opgaven, zoals op het gebied van klimaat en de energietransitie. Hiervoor is het onder meer belangrijk om het centrum te vergroenen. Vanwege deze verschillende opgaven heeft de gemeenteraad besloten om een Gebiedsagenda Centrum op te stellen.

Raadsbesluit Gebiedsagenda Centrum

Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten de gebiedsagenda vast te stellen en hier een aanvullend budget voor beschikbaar te stellen.

U kunt de gebiedsagenda en overige stukken hier raadplegen (onder agendapunt 14).

Hoe nu verder

We kunnen nu aan de slag met het verder uitwerken van de uitvoering. Houd deze website in de gaten voor verdere informatie.

 

 

 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen