Enquêteresultaten Transitievisie Warmte

Hoe denken bewoners over het verduurzamen van hun huis en aardgasvrij wonen? Wat hebben zij nodig om hun woning te verduurzamen? Wat zijn hun zorgen hierbij? Deze vragen hebben we gesteld aan de bewoners van Hilversum.

De enquête is voorgelegd aan het Burgerpanel Hilversum. Ook Hilversummers die geen lid zijn van dit panel konden hieraan meedoen. Dit is via verschillende media gecommuniceerd. De vragenlijst is 1349 keer ingevuld. 1042 keer door het Burgerpanel en 307 keer via de open link.

Uitkomsten kort samengevat

 • 85% van de bewoners weten vrij veel of een beetje over de overstap naar aardgasvrij wonen.
 • Voornamelijk oudere bewoners en woningeigenaren weten er al vrij veel over.
 • Bijna eenderde weet waar ze terecht kunnen met vragen over aardgasvrij maken van hun woning. Ruim tweederde weet dat dus niet.
 • Bewoners staan heel divers tegenover aardgasvrij wonen. Bij de vraag een rapportcijfer te geven zijn alle cijfers gegeven. Gemiddeld wordt een 6 gegeven. 38% geeft een 8, 9 of een 10. 24% geeft een 1,2 of een 3.
 • Jongeren geven een hoger cijfer dan ouderen.
 • 57% maakt zich zorgen over aardgasvrij wonen. De grootste zorgen gaan over de kosten.
 • 53% is al bezig zijn huis te isoleren.
 • 25% van de inwoners is van plan binnen enkele jaren besparingsmaatregelen te nemen.
 • Vooral ouderen vinden het niet meer lonend te investeren in het verduurzamen van hun huis.
 • Betaalbaarheid, geen geluidsoverlast en goed voor het milieu zijn de belangrijkste voorwaarden voor een alternatieve warmtebron.
 • Een op de vijf bewoners verwacht niet hun woning aardgasvrij(klaar) te maken.
 • Het grootste deel van de bewoners wil betrokken worden als in hun buurt een plan wordt gemaakt om van het aardgas af te gaan.

Nieuwsgierig naar de hele rapportage?

Op de website van Burgerpanel Hilversum staat het hele rapport (onder 2021, Aardgasvrij Wonen)

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De uitkomsten gebruiken we voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. Ook gebruiken we ze om de informatievoorziening naar en ondersteuning van Hilversummers te verbeteren.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen